Aiziet vasarā!

30.maijā   Krāslavas BJC 3 deju kolektīvi “Pastaliņas” uzņēma ciemiņus - Krāslavas sadraudzības pilsētas Aizkraukles dejotājus.

Sadancis uz  Krāslavas KN skatuves  vecāku priekšā ar atbalsta aplausiem  bija lielisks! Kolektīvi cits citam parādīja savu dejot prasmi,  bērni atklāja savu dvēseli, dejotprieku. Koncerta beigās  skaistu tērpu prezentāciju dejotājiem  uzdāvināja BJC pulciņš ”Meistarstiķis”.


 Paldies TDK vadītājiem Valdai Timulei, Unai Staklei (Aizkraukles  Novada Kultūras nama deju kolektīvs “Aizkrauklēni”)  un šūšanas pulciņa  skolotājai Ainai Gubai par skaistu mācību gada noslēgumu.

Paldies vecākiem par atbalstu! Novēlēsim “Pastaliņām” veiksmīgi un ražīgi  nodejot  Dziesmu un deju svētkos Rīgā!

 

 

Krāslavas BJC direktore Rita Vekšina

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook