Aicinām reģistrēties jauniešus (no pilniem 15 gadiem līdz 20 gadiem ieskaitot) Krāslavas novada domes finansētajā pasākumā “Jauniešu nodarbināšana 2018.gada vasaras periodā”

Reģistrācija pasākumam notiek no 17.04.2018.līdz 08.05.2018.

Foto autore: Samanta Miglāne

 

Kas ir Darba devēji un to piedāvātās darba vietas?

  1. PII “Pienenīte”, adrese: Ezera iela 15, Krāslava, LV-5601, Latvija

Profesija – "Skolotāja palīgs”;

             01.06.2018.- 31.08.2018. (5 vakances  un darba slodze 0,5);

  1. PII “PĪLĀDZĪTIS”, adrese: Aronsona iela 1, Krāslava, LV-5601, Latvija

Profesija –“Skolotāja palīgs”;

    01.06.2018.-31.08.2018. (7 vakances  un darba slodze 0,5)

    01.06.2018.-31.08.2018. (1 vakance un pilna darba slodze)

 

  1. Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs, adrese: Pils iela 8, Krāslava, LV-5601, Latvija

Profesija – “Datu ievadīšanas operators”;

01.06.2018.-30.06.2018. (2 vakances  un 0,5 darba slodze)

01.07.2018.-31.07.2018. (2 vakances un 0,5 darba slodze).

01.08.2018.-31.08.2018.(2 vakances  un 0,5 darba slodze).

 

4) Krāslavas Valsts ģimnāzija, adrese: Raiņa iela 25, Krāslava, LV-5601, Latvija

Profesija: “Palīgstrādnieks”;

 

01.06.2018.-31.06.2018. (1 vakance un  darba slodze 0,5 );

5) Tūrisma informācijas centrs, Adrese: Pils iela 2, Krāslava, LV-5601,

Profesija: “Palīgstrādnieks”;

 

01.06.2018.-31.06.2018. (1 vakance un  darba slodze 0,5)

01.07.2018.-30.07.2018. (1 vakance  un   darba slodze 0,5)

01.08.2018.-30.08.2018. (1 vakance  un  darba slodze 0,5)

 

6) Krāslavas bērnu un jauniešu centrs, Adrese:  Raiņa iela 25, Krāslava, LV-5601, Latvija

Profesija:  “Pedagoga palīgs”;

 

01.06.2018.-30.06.2018. (1 vakance pilna slodze)

                                         1 vakance 0,5 darba slodze)

7) Bērnu sociālās rehabilitācijas centrs “Mūsmājas”, adrese: Pils iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija

Profesija: “Palīgstrādnieks” un “Aukle”;

01.06.2018.-30.06.2018. (1 vakance un  0,5 darba slodze -palīgstrādnieks)

01.06.2018.-30.06.2018 (1 vakance   un 0,5  darba  slodze -Aukle)

01.07.2018.-31.07.2018  (1 vakance  un 0,5  darba slodze -palīgstrādnieks)

01.07.2018.-31.07.2018. (1 vakance  un 0,5 darba slodze -Aukle)

 

8) Krāslavas novada dome, Attīstības nodaļa, adrese: Skolas iela 7, Krāslava,  Krāslavas novads,LV – 5601

Profesija: “Projektu vadītāja asistents”;

01.06.2018.-30.06.2018. (2 vakances un  darba slodze 0,5 )

01.07.2018.-31.07.2018. (2 vakances  un  darba slodze 0,5)

01.08.2018.-31.08.2018. (2 vakances  un  darba slodze 0,5 )

9) Izvaltas pagasta pārvalde, adrese: Saules iela 3, Izvalta, Izvaltas pagasts, Krāslavas novads,LV - 5652

Profesija: “Palīgstrādnieks”;

01.06.2018.-30.06.2018. (4 vakances un  darba slodze 0,5 )

01.07.2018.-31.07.2018. (4 vakances   un  darba slodze 0,5)

01.08.2018.-31.08.2018. (3 vakances   un  darba slodze 0,5 )

 

10) Krāslavas Varavīksnes vidusskola, adrese: N.Rancāna iela 4, Krāslava, LV-5601, Latvija

Profesija: “Sētnieks”;

01.06. 2018.-30.06.2018.(2 vakances un darba slodze 0,5-sētnieks)

01.07.2018.-31.07.2018. (1 vakance un darba slodze 0,5 –sētnieks)

01.08.2018.-31.08.2018. (1 vakance un darba slodze 0,5 –sētnieks)

 

11) Kaplavas pagasta pārvalde, Adrese: Kaplava, Krāslavas novads, LV-5668, Latvija

Profesija: “Palīgstrādnieks”;

01.06.2018.-30.06.2018. (3 vakances  un  darba slodze 0,5)

01.07.2018.-31.07.2018. (4 vakances   un  darba slodze 0,5)

01.08.2018.-31.08.2018. (1 vakance  un  darba slodze 0,5)

12) Indras pagasta pārvalde, adrese: Pasta iela 2, Indra, Indras pagasts, Krāslavas novads,LV - 5664

Profesija: “Labiekārtošanas strādnieks”;

 

01.06.2018.-30.06.2018. (7 vakances un  darba slodze 0,5 )

01.07.2018.-31.07.2018. (7 vakances un  darba slodze 0,5 )

01.08.2018.-31.08.2018. (7 vakances   un  darba slodze 0,5)

 

13) p/a “Labiekārtošana K”, adrese: Sporta iela 10, Krāslava, Latvija, LV- 5601

Profesija: “Palīgstrādnieks”;

01.06.2018.-30.06.2018. (6 vakances  un  darba slodze 0,5) 

01.07.2018.-31.07.2018. ( 6 vakances un  darba slodze 0,5) 

01.08.2018.-31.08.2018. (6 vakances un  darba slodze 0,5) 

 

14) Krāslavas novada centrālā bibliotēka, adrese: Dīķu iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija

Profesija –“Skolotāju palīgs”;

01.06.2018.-30.06.2018. (1 vakance un darba slodze 0,5)

15) Ūdrīšu pagasta pārvalde, adrese: Dārza iela 2, Augstkalne, Ūdrīšu pag.,Krāslavas novads,LV - 5601

Profesija: “Palīgstrādnieks”;

01.06.2018.-30.06.2018. (5 vakances  un  darba slodze 0,5)

01.07.2018.-31.07.2018. ( 5 vakances   un  darba slodze 0,5)

01.08.2018.-31.08.2018. (5 vakances un darba slodze 0,5 ) 

16) Skaistas pagasta pārvalde, adrese: Miera iela 17, Skaista, Skaistas pag.,Krāslavas novads,LV - 5671

Profesija: “Palīgstrādnieks”;

01.07.2018.-31.07.2018. (3 vakances  un darba slodze 0,5)

17) Kalniešu pagasta pārvalde, adrese: "Daugavas", Kalnieši, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads,LV - 5660

Profesija: “Palīgstrādnieks”;

 

01.07.2018.-31.07.2018. (4 vakances  un darba slodze 0,5)

01.08.2018.-31.08.2018.  (4 vakances  un darba slodze 0,5)

18) Piedrujas pagasta pārvalde, adrese: Piedruja, Piedrujas pag.,Krāslavas novads,LV - 5662

Profesija: “Palīgstrādnieks”;

01.06.2018.-30.06.2018. (3 vakances  un darba slodze 0,5 )

01.07.2018.-31.07.2018. (3 vakances  un darba slodze 0,5)          

01.08.2018.-31.08.2018. (3 vakances  un darba slodze 0,5)

     19) Robežnieku pagasta pārvalde, adrese: Jaunatnes iela 6, Robežnieki, Robežnieku pag.,Krāslavas novads,LV - 5666

Profesija: “Palīgstrādnieks”;

01.06.2018.-30.06.2018. (2 vakances un darba slodze 0,5)

01.07.2018.-31.07.2018. (2 vakances  un darba slodze 0,5)

01.08.2018.-31.08.2018. (2 vakances  un darba slodze 0,5)

20) Krāslavas pagasta pārvalde, adrese: Ezerkalns, Krāslavas pagasts, Krāslavas novads, LV-5601, Latvija

Profesija: “ Bibliotekāre/s”;

01.06.2018.-30.06.2018.  (3 vakances  un  darba slodze 0,5)

21) Aulejas pagasta pārvalde, adrese: Roberta Pudnika iela 8, Auleja, Aulejas pagasts, Krāslavas novads,LV - 5681

Profesija: “Palīgstrādnieks”;

 

01.06.2018.-30.06.2018. (2 vakances un darba slodze 0,5)

       01.07.2018.-31.07.2018. (2 vakances un  darba slodze 0,5)

01.08.2018.-31.08.2018. (2 vakances un darba slodze 0,5)

 

22) Kombuļu pagasta pārvalde, adrese: Skolas iela 4, Kombuļi, Kombuļu pagasts, Krāslavas novads,LV - 5656

Profesija: “Palīgstrādnieks”;

      01.07.2018.-31.07.2018. (1 vakance un darba slodze 0,5)

 

Kāda būs mērķauditorija?

Jaunieši vecumā no 15 (pilniem)gadiem -20 (ieskaitot)gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Krāslavas novads.

Kas ir nepieciešams jauniešiem, lai uzsāktu darba gaitas vasaras periodā?

-Jaunieša derīga pase vai identifikācijas karte,

-Jaunieša bankas konts,

-Jauniešiem  obligāti ir jāuzrāda pie darba līguma slēgšanas darba devējam “Izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes”, kuru var iegūt  bez maksas griežoties pie sava ģimenes ārsta.

Kāda būs jauniešiem darba slodze?

 No 15(pilniem) gadiem līdz 17 (ieskaitot) gadiem 3,5 stundas

No 18 (pilniem) gadiem līdz 20 (ieskaitot)  gadiem 4 stundas.

Kā tiks atlasīti pieteikušies jaunieši darbam vasaras periodā?

-Izlozes veidā

Kāda būs jauniešu alga?

-Alga pirms nodokļu nomaksas būs 215,00 EURO(puse no minimālās algas)

Kādi ir darba devēju pienākumi?

-Jānodrošina jaunieši ar darbu un darbu vadītāju, kurš koordinēs jauniešu darbu;

-Pagastu pārvaldēm būs jāslēdz darba līgumi ar jauniešiem;

-Jāiesniedz Krāslavas novada domei  mēneša beigās  darba laika uzskaites tabeles.

Krāslavas novada dome apņemas:

-Organizēt jauniešu nodarbināšanu vasaras laikā.

-Apzināt potenciālos darba devējus un apkopot ziņas par tiem.

-Organizēt jauniešu atlasi (izlozes veidā) uz vakantajām darba vietām.

-Slēgt darba līgumus ar  jauniešiem, kuri strādās pašvaldību iestādēs.

- Krāslavas novada dome no sava budžeta nodrošinās  jauniešiem pusi no minimālās algas un sociālo nodokli pašvaldību iestāžu darba devējiem. Pagastu pārvaldēm būs jāfinansē no sava budžeta darba devēja sociālais nodoklis, bet pusi no minimālās algas finansēs Krāslavas novada dome.

-Iesniegt darba laika tabeles grāmatvedībai un veikt citus nepieciešamos darbus pasākuma veiksmīgai norisei.

Jauniešu vasaras nodarbinātības pasākums tiek īstenots saskaņā ar:
1. Darba likumu
2. Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumiem Nr.206 “Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudžu profesionālo apmācību”.

 

REĢISTRĀCIJAS LAIKS BEIDZIES

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook