Priekšlikumu iesniegšana pagarināta!

Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” Dabas aizsardzības plāna materiāli pieejami elektroniski failiem.lv/u/vv79cfy7s, kā arī Augšdaugavas novada pašvaldībā Daugavpilī, Rīgas iela 2 un Krāslavas novada pašvaldībā Krāslavā, Rīgas ielā 51. Tālrunis jautājumiem: 26102617.

Priekšlikumu iesniegšana pagarināta līdz 17.09.2021. dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem: Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtam (Ojāra Vācieša iela 4, Rīga, LV-1004, www.lubi.lu.lv,) vai elektroniski plāna izstrādes vadītājai Elmīrai Boikovai uz epastu elmira.boikova@lu.lv

Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” atrodas Augšdaugavas novada (kādreizējais Daugavpils novads) Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Tabores, Vecsalienas pagastos un Krāslavas novada Kaplavas, Krāslavas, Piedrujas, Ūdrīšu, Kalniešu pagastos.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta projekta “Dabas skaitīšana” (Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001) ietvaros.

Elmīra Boikova,
AAA "Augšdaugavas" dabas plāna vadītāja
LU Bioloģijas institūts

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook