Aicina uz apmācībām par starpkultūru un reliģiju mijiedarbību

Lai veicinātu Latvijas kultūras un izglītības nozarē strādājošo un nevalstisko organizāciju pārstāvju zināšanas par starpkultūru un reliģiju atšķirībām, biedrība “Sadarbības platforma” aicina uz apmācībām “Cilvēces lielākās garīgās tradīcijas un ietekmīgākās reliģijas - ieskats to sākotnē, mijiedarbībā un attīstībā”.

Apmācības, ko vadīs filozofijas un reliģisko ideju vēstures pētnieks Valdis Svirskis, notiks trīs dienas no 11. līdz 13. oktobrim Rīgā, NVO namā.

Latvijā līdzās pastāv dažādas reliģijas, kas pēdējos gados tiek papildinātas ar aizvien jaunām, kas pie mums nokļūst ar dažādu kultūru cilvēkiem, kuri ieceļo mūsu valstī. Līdz ar jaunām mūsu valsts vēsturē atšķirīgām reliģijām ir nepieciešams skaidrot katras tradīcijām. Lai veicinātu ikviena Latvijas kultūras un izglītības nozares darbinieka, kā arī pašvaldību un valsts iestāžu, nevalstisko organizāciju pārstāvju informētību par šīm kultūras atšķirībām, kā arī pilnveidotu saskarsmes prasmes un padziļinātas zināšanas sadarbībai ar dažādu kopienu cilvēkiem, trīs dienu apmācībās tiks sniegts plašāks ieskats par senākajām mūsdienu nozīmīgākajām cilvēces garīgajām tradīcijām.

Apmācību vadītājs Valdis Svirskis, kurš guvis plašu ieskatu filozofijas un reliģijas vēsturē, iepazīstinās ar tradīcijām, kuru saknes meklējamas vairākās cilvēces tradīcijās – Indoeiropeisko tradīciju sākotnē (senie āri, vēdas un Eiropa), Semītiskās tradīcijas kokā (jūdaismā un islāmā), Tālo Austrumu tradīcijā. Tiks skaidrots arī reliģiju un garīgo prakšu perspektīvas cilvēces izaugsmes un tehnoloģiju attīstības kontekstā.


Apmācības norisināsies no 11. līdz 13. oktobrim, katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00 Rīgā, NVO namā, Ieriķu ielā 43A. Iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot elektronisku anketu: https://ej.uz/kulturuatskiribas. Dalība bez maksas.

 

Papildu informācijai:

Lauma Celma

T. 29822258

E. celma.lauma@gmail.com

http://www.sadarbibasplatforma.lv/

https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/

https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/

https://twitter.com/sadarbibasplatf 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook