3.septembrī notika novada domes ārkārtas sēde

Ārkārtas domes darba kārtībā bija 5 jautājumi:

 

  1. Par izglītības iestādes nosaukuma maiņu
  2. Par Krāslavas novada izglītības iestāžu finansējumu
  3. Par Krāslavas novada Piedrujas pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
  4. Par valsts dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā
  5. Par telpu nomu

Sēdi vadīja novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook