16.jūnijā Krāslavas autotrasē tiks rīkotas autokrosa sacensības “Krāslavai 95”

"Ķrāslavas Vēstis" foto

2018.gada’’ Krāslavai  95 ’’
Sacensību nolikums

1.    2018. gada 16.jūnijā Krāslavā, Krāslavas autotrasē tiek rīkotas autokrosa sacensības "Krāslavai  95"
2.    Sacensību rīkotājs ir Krāslavas novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601, Latvija
Tālrunis: +371-65624383
Fakss:    +371-65681772
E- pasts: dome@kraslava.lv
sadarbībā ar Krāslavas bērnu un jauniešu centru un Krāslavas auto - moto sporta klubu.
Sacensību rīkotājs –Krāslavas auto-moto sporta klubs
Atbildīgais par drošību- 
Galvenais tiesnesis - 
Sekretāre –
Tehniskais komisārs -
Dalībnieku tiesnesis –
Starta tiesnesis – 
Finiša tiesnesis –
Distances tiesneši – 4.
    
3.    Sacensības tiek rīkotas Krāslavas autotrasē, adrese: Pils 1
Trases apraksts:
Garums:  700 m
Maksimālais platums:  14 m
Minimālais platums   10 m
Segums: grunts
4.     Sacensību automašīnu klases:
SUPER klase - priekšpiedziņas automašīnas ar motora tilpumu līdz 2,0l.
Open klase - aizmugures piedziņas  automašīnas ar motora tilpumu līdz 2,0l.
VAZ standarta klase - 2101-2107  ražotas  VAZ mašīnas ar motora tilpumu līdz 1,6l 
Mazo  bagiju klase  - bagiji ar  motora tilpumu līdz 163 cm3 
  Programma  Sestdiena,13.augusts        

                   8.00 līdz 9.30. Dalībnieku reģistrācija
8.30 līdz 10.00 automašīnu tehniskā pārbaude
9.00 līdz 10.30.brīvie treniņi 
10.45-11.00 Dalībnieku sapulce
11.30 sacensību atklāšana
Turpmāk sacensību dienas kārtību nosaka galvenais tiesnesis sacensību dienā. Tā tiek paziņota sacensību dalībniekiem dalībnieku sapulcē un uz informācijas stenda.
5.      Oficiālais ziņojumu dēlis:
Oficiālais ziņojumu dēlis atradīsies pie iebraukšanas starta zonā
6.    Pieteikumi, dalības maksa
Pieteikums  dalībai sacensībās ir jānosūta Guntaram Jeminejam uz e-pastu       antos70@inbox.lv   vai īsziņā  uz tel.28252309  līdz 15. jūnijam.
7.    Dalībniekam, kas ir pieteicis dalību sacensībām un nevar piedalīties lūgums pieteikumu atsaukt.
8.    Dalības maksa ir 10  euro. Dalībnieki līdz  18 gadu vecumam tiek atbrīvoti no dalības maksas.
9.    Braucienu norise
9.1.    Brīvie treniņi – 3.apļi
9.2.    Trešā apļa laiks tiek fiksēts pēc kura tiek sportisti nostādīti 1.startam,   (dažreiz tiek veikta izloze)
9.3.    Posma ietvaros sacensību dalībnieki aizvada trīs kvalifikācijas braucienus.
Katrā kvalifikācijas braucienā jāveic 4 apļi .
Ieskaites braucienos  - katra nākošā starta secība ir pēc iepriekšējā brauciena rezultāta.
9.4.    Par uzvaru kvalifikācijas braucienā sportists saņem 1 punktu, par otro vietu 2 punkti, par trešo vietu 3 punktus, un tā tālāk.
9.5.    Par pāragru startu var izslēgt no sacensībām.
9.6.    Ja dalībnieks laicīgi neierodas starta vietā, viņš tiek izslēgts no brauciena.
10.     Fināls
11.     Fināla braucienā tiek pēc kvalifikācijas braucieniem 10 automašīnas
12.    Fināla braucienā jāveic 6 apļi
13.    Vispārīgi noteikumi
14.    Sacensību automašīnām jābūt sagatavotām atbilstoši Krāslavas kausa   2018 gada tehniskajiem noteikumiem
15.     Ar vienu automašīnu var startēt vairāki dalībnieki (piloti) - ieskaite ir automašīnai.
16.     Automašīnu uzrādīšana tehniskai  komisijai Nolikumā noteiktā laikā, pilotiem tehniskai komisijai jāuzrāda braucēja sporta ekipējums.
17.     Automašīnai vai drošības aprīkojumam konstatētās nepilnības ir jānovērš un atkārtoti jāveic pārbaude.
18.    Ja sacensību laikā tiek konstatēta automašīnas vai braucēja drošības ekipējuma neatbilstība, braucēju var sodīt ar aizliegumu startēt braucienā vai automašīnas izslēgšanu no sacensībām.
19.    Papildus svars aizliegts, tehniskā komisija var kontrolēt jebkurā brīdī, galvenais tiesnesis tiesīgs diskvalificēt uz sacensībām.
20.     Par palīdzību trasē var diskvalificēt. Ja nevar turpināt braukt, ātri jāpamet automašīna un jāiet aiz trases nožogojuma.
21.    Katrs braucējs un pieteicējs ir atbildīgs par to, lai viņa komandas stāvietā redzamā vietā atrastos uguns dzēšamais aparāts.
22.    Katrs braucējs ir atbildīgs par to, lai vietā, kur tiek veikti automašīnas remontdarbi, tiktu paklāts plastika paklājs, lai aizsargātu eļļu un u.c. šķidrumu ieplūšanu augsnē Komandas stāvvietai pēc sacensībām jābūt nokoptai.
23.    Sacensību rīkotājam ir tiesības sacensību dienā izvietot reklāmu uz sacensību automašīnām. Savukārt sacensību dalībniekam ir tiesības atteikties izvietot rīkotāja reklāmu, samaksājot rīkotājam 60 euro.
24.  Apbalvošana
 25. Sacensību noslēgumā tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji, visās automašīnu klasēs.                                                                            26. Apbalvo arī trīs labākos  jauniešus nesasniegušus 18. gadu vecumu ( VAZ standarta automašīnu klasē.)
 27. Apbalvojamo dalībnieku skaits var tikt koriģēts atkarībā no attiecīgā vērtējuma dalībnieka skaita


                                                   Veiksmīgus startus un finišus!

 

Sacensību rīkotājs: 
 Biedrība „Krāslavas auto-moto sporta  klubs” priekšsēdētājs  G. Jeminejs

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook