13 skolotāji saņems mērķstipendijas

Krāslavas novada ekspertu komisija izvērtēja skolotāju pretendentu pieteikumus mērķstipendijas saņemšanai no ESF projekta "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”.

Krāslavas un Dagdas  novadā  pavisam bija pieteikušies 44 skolotāji pretendenti. Izvērtējot skolotāju pretendentu  pieteikumus, kā arī izvērstos darba plānus, atbalsts  tika apstiprināts  13 skolotājiem.
31 skolotājam pretendentam  mērķstipendija tika atteikta, galvenais   motivējums-  finanšu trūkums,  jo projekts  darbojas pēdējo mācību gadu.
Mērķstipendiju  2010./11. mācību gadā Krāslavas novadā saņems  7 skolotājI, t.sk. vienai skolotājai mērķstipendija piešķirta  uz 6 mēnešiem, Dagdas novadā  atbalstu saņēma 6 skolotāji.
Visiem atbalstītajiem mērķstipendiātiem sāksies spraigs darbs  izvērstā darba plāna izpildē. Ekspertu  komisija vēl panākumus visiem mērķstipendiātiem 2010./11. mācību gadā.
Īstenotā projekta vienošanās numurs:   2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002
Īstenotā projekta nosaukums:  „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

 

Projekta koordinatore
Lidija OstrovskaDalīties Twitter     Dalīties Facebook