Krāslavas novada dome izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma - nedzīvojamo telpu Nr.2, Nr.3, Nr.9, Nr.10, Nr.11, Nr.12, Nr.13, Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18, un Nr.19 ar kopējo telpu platību 289,87 m2, kas atrodas Pils ielā 10, Krāslavā, Krāslavas…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma – daļas no zemes gabala, Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra apzīmējums 6001 002 1322) 1075 m2 platībā, turpmāk tekstā – Objekts, nomas tiesību iegūšanu.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada pašvaldības īpašumā esoša kustamā manta – automašīna MAZDA 6, valsts reģistrācijas numurs…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma Indras ielā 32 k-3, Krāslavā, Krāslavas novadā, kas sastāv no jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas (kadastra apzīmējums 6001 002 1323 017) 681,90  m2 platībā ar konteinera tipa…

Lasīt vairāk

SIA “Krāslavas slimnīca”, paziņo, ka atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina šādu kustamo mantu - Datortomogrāfs MX 16-Slice(2012.gads), sākumcena - 11 680,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties slimnīcas…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma Indras ielā 32 k-3, Krāslavā, Krāslavas novadā, kas sastāv no jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas (kadastra apzīmējums 6001 002 1323 017) 681,90  m2 platībā ar konteinera tipa…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina mutisku  izsoli par nekustamā īpašuma – telpu Nr.25, Nr.31, Nr.32, Nr.33, Nr.34, ,,Aulejas pamatskola”, Auleja, Aulejas pagastā, Krāslavas novadā (kadastra  apzīmējums 6048 002 3258 001), 115,0 m2 platībā, turpmāk tekstā –…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludinājusi mutisku izsoli par nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā, nomas tiesību iegūšanu. Objekts sastāv no jaunbūvējamas rūpnieciskās ražošanas ēkas 681,90  m2 platībā ar konteinera tipa autonomu apkures katlu, kuru…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā, Krāslavas novadā, kas sastāv no jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas 681,90  m2 platībā ar konteinera tipa katlu, kuru paredzētas uzbūvēt līdz 2020.gada…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā, Krāslavas novadā, kas sastāv no jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas 681,90  m2 platībā ar konteinera tipa katlu, kuru paredzētas uzbūvēt līdz 2020.gada…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – septiņi dzīvokļi:

   

 

Adrese

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina mutisku  izsoli par nekustamā īpašuma – telpu Nr.13, Nr.14, Nr.19, Nr.20, Nr.21, Nr.66 un Nr.69, Skolas ielā 17A, Kombuļos, Kombuļu pagastā, Krāslavas novadā (kadastra  apzīmējums 6074 004 0340 001), 222,4 m2 platībā,…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.7, Sporta ielā 4, Krāslavā, ar kopējo…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – zemes gabals 0,4681 ha platībā un nedzīvojamā ēka  521 m2

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā, Krāslavas novadā, kas sastāv no jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas 683,00  m2 platībā ar konteinera tipa katlu, kuru paredzētas uzbūvēt līdz 2020.gada…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā, Krāslavas novadā, kas sastāv no jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas 681,90  m2 platībā ar konteinera tipa katlu, kuru paredzētas uzbūvēt līdz 2020.gada…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – zemes gabals 618 m2 platībā, Aglonas ielā 31, Krāslavā,…

Lasīt vairāk

SIA “Krāslavas slimnīca” izsludina atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli transportlīdzeklim Skoda SuperB, valsts reģistrācijas numurs HS7573, 2011. izlaiduma gads, sākumcena 2180,00 EUR, nodrošinājuma summa 218,00 EUR, izsoles solis 50,00 EUR.…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā, Krāslavas novadā, kas sastāv no jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas 681,90  m2 platībā ar konteinera tipa katlu, kuru paredzētas uzbūvēt līdz 2020.gada…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā, Krāslavas novadā, kas sastāv no jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas 681,90  m2 platībā ar konteinera tipa katlu, kuru paredzētas uzbūvēt līdz 2020.gada…

Lasīt vairāk