UNESCO Latvijas Nacionālā komisija no 2011. gada 10. – 14. oktobrim rīko UNESCO nedēļu Latvijā,

Lasīt vairāk

Latvijas Sarkanais Krusts š.g. 10. septembrī, Pasaules pirmās palīdzības dienā, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā, organizēja republikāniskās

Lasīt vairāk

Eiropas sociālā fonda projekta „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība, papildinājuma 1.2.2.1.5.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” konkursa „ Iestādes devīze” nolikums:

Lasīt vairāk

Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” flešmob konkursa akcijas "Es mīlu savu "Pīladzīti"" nolikums.

Lasīt vairāk

2011.gada septembra mēnesī Daugavpilī Eiropas sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros izveidots

Lasīt vairāk

Šodien parkā pretī kultūras namam Bērnu un jauniešu centrs rīkoja radošo darbnīcu trasīti "Brīnummirkļi".

Lasīt vairāk

1.septembrī Krāslavas pamatskolas, Varavīksnes vidusskolas un Robežnieku pamatskolas bērnus ar jauno mācību gadu sveica Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis.

Lasīt vairāk

Ir noslēdzies ESF projekts „Atbalsts vispārējās izglītības nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vien. Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002).

Lasīt vairāk

Piektdien, 26.augustā Krāslavas pamatskolas telpās notiks ikgadējā novada skolotāju augusta sanāksme.

Lasīt vairāk

19. un 22.augustā komisija - Lidija Platonova, novada Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja, izglītības speciāliste Lidija Ostrovska, PVD Krāslavas pārvaldes vecākā inspektore Irina Kritenko

Lasīt vairāk

Bērnu dzīves kvalitāti ietekmē plašs faktoru loks. Viens no tiem ir pirmsskolas vecuma bērnu attīstībai labvēlīga vide.

Lasīt vairāk

”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5 apakšaktivitātes” Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas

optimizācijas apstākļos” īstenošanai,kā arī noslēgto vienošanos starp VIAA un IZM līgumu

Lasīt vairāk

7.augustā noslēdzās tautas balsojums par Maxima Latvija rīkotā stipendiju konkursa „Latvijas izcilnieki” četrdesmit pieciem pusfinālistiem.

Lasīt vairāk

Krāslavas Mākslas skola uzņem audzēkņus 2011./12. mācību gadam mācībām programmā "Vizuāli plastiskā māksla"

Lasīt vairāk

No 1. līdz 3. jūlijam Rīgā norisinājās IV Latvijas skolu teātru festivāls "Kustības turpinājums", kuru organizēja Valsts Izglītības Satura Centrs.

Lasīt vairāk

Lai veicinātu latviešu valodas apguvi, izveidoti jauni mācību līdzekļi 7., 8., 9. klasei, kā arī mācību līdzeklis profesionālās izglītības iestādēm.

Lasīt vairāk

22.06. plkst. 12.15-13.00-Jāņu ielīgošana, 30.06. plkst. 12.00- 12.30- darbu izstādes noslēgums, hip- hop un mūsdienu ritmu kaleidoskops,

 

Lasīt vairāk

Noslēdzies projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" 4. posms. Šajā projekta posmā 3.aktivitātē tika atbalstīti un darbojās 80 skolotāji - mērķstipendiāti.

Lasīt vairāk

Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss, lai uzziedētu un nestu sēklas. 31.maijā Sauleskalna sākumskolā notika Ziedu svētki. Kāpēc Ziedu? Tāpēc, ka mūsu bērni ir mūsu krāšņākie ziedi.

Lasīt vairāk