Teātris atklāj, izgaismo, dod gara spēku, iztraucē, provocē, uzbrūk. Teātris ir galvenā māksla, kas stājas pretī tukšumam, ēnām un klusumam, caur vārdiem, kustību un gaismu tas liek dzīvei uzliesmot.

Lasīt vairāk

Izsludināts vēl viens- Ziemeļvidzemē un Latgalē: skolēnu pētnieciski radošo darbu konkurss „Izpēti! Eiropas Savienības ieguldījums un ES atbalstītās jauniešu iniciatīvas tavā novadā”,

Lasīt vairāk

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina pirmsskolas vecuma bērnus un skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā „Eiropa Skolā”

Lasīt vairāk

Izpēti Eiropas Savienības ieguldījumu un ES atbalstītās jauniešu iniciatīvas tavā novadā!

Lasīt vairāk

Latvijas Universitātes Fonds ar prieku paziņo, ka 2011./2012. akadēmiskajā gadā sadarbībā ar izglītību veicinošiem mecenātiem un atbalstītājiem norisinās konkurss sociālajai stipendijai „Ceļamaize”.

Lasīt vairāk

Valsts policija aicina Latgales reģiona vidusskolu audzēkņus un skolotājus pieteikt savu komandu dalībai simulācijas – stratēģijas spēlēm par narkotiku apkarošanas tēmu, kas notiks no šā gada 24. līdz 26. februārim

Lasīt vairāk

Visā Latvijā darbojas Jaunsardzes kustība. Jaunsardzes darbu vada instruktori, kuru vadībā jaunsargi apgūst valsts vēsturi, ģeogrāfiju, militārās un tehniskās pamatzināšanas,

Lasīt vairāk

19.janvārī Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” notika Dambretes turnīrs. Tā ir ļoti laba iestādes tradīcija – katru gadu 5-6-gadīgie bērni piedalās sacensībās.

Lasīt vairāk

Dalība „EU Factory” projektā lieliska dāvana Latgales lauku bērniem. Versijas par laimīgo lozi bija visdažādākās. Pateicoties aktīvai darbībai dažādos projektos un konkursos, vai arī pateicoties veiksmei, vai vienkāršai secīgu notikumu attīstībai -…

Lasīt vairāk

18. janvāra rītā uz VI „Literāro kafejnīcu” Krāslavas bērnu un jauniešu centrs pulcināja jaunos rakstniekus un dzejniekus nu jau no novada (agrāk rajona) malu malām.

Lasīt vairāk

11.janvāris ir gada pats pieklājīgākais datums – šajā dienā atzīmē Starptautisko „paldies” dienu. Šie svētki ir sākušies pēc ANO un UNESCO iniciatīvas. Šajā dienā ir vēlams pateikt paldies tiem,

Lasīt vairāk

Jau klāt ir Ziemassvētki, un gaisā virmo svētku prieks. Mūs, Krāslavas kultūras nama tautas deju kolektīva „Raita” dejotājus un vadītāju Valdu Timuli,

Lasīt vairāk

Radošo ideju tirdziņš „Rudens krāsu palete” pulcēja jaunos meistarus - novada skolu lietišķās mākslas pulciņu audzēkņus un viņu skolotājus no Kalniešu pamatskolas (sk. Ludmila Suhanova),

Lasīt vairāk

Rudens brīvdienās, kad skolēni atpūšas, skolotājiem ir iespēja papildināt teorētiskās zināšanas apmeklējot dažādus kursus vai doties ekskursijās, lai paplašinātu savu redzesloku. Iespēju paceļot izmantoja 15 Krāslavas novada skolotāji,

Lasīt vairāk

Krāslavas pamatskolas 7. – 9. klašu skolēniem ir iespēja apgūt dabaszinātnes un matemātiku ieinteresēti, saistībā ar reālo dzīvi, ar mūsdienīgām mācību metodēm, izmantojot elektroniskos mācību līdzekļus un e-vides sniegtās iespējas.

Lasīt vairāk

Paskrēja karstā, saulainā vasara, dienas kļuva īsākas, bet naktis tumšākas un aukstākas. Mūs priecē sarkanie pīlādžu ķekari, kļavu lapu krāsainība, ražas pilnie pagrabi, mežā salasīto sēņu daudzums.

Lasīt vairāk

Arī šoruden brīvdienās teātra pulciņu skolotāji pulcējās kopā uz mācību semināru „Aktiermeistarības attīstība skolās”, kurā ieskicēja dažādu tēmu aktualitāti darbojoties ar audzēkņiem.

Lasīt vairāk

Krāslavas un Dagdas novadu teritorijā strādājošie pedagogi aktīvi turpina piedalīties ESF Projekta „Atbalsts vispārējās izglītības nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

Lasīt vairāk

28. oktobrī plkst. 10.00 Krāslavas Valsts ģimnāzijā notiks

ESF projekta „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5 apakšaktivitātes ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos„

Lasīt vairāk

Kādā skaistā rudens dienā, mēs, nākamie skolēni, kopā ar savām bērnudārza skolotājām gājām iepazīt skolu. Mēs jau zinām, ka esam lieli un ka mums visu šo gadu būs daudz jāmācās,

Lasīt vairāk