”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5 apakšaktivitātes” Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas

optimizācijas apstākļos” īstenošanai,kā arī noslēgto vienošanos starp VIAA un IZM līgumu

Lasīt vairāk

7.augustā noslēdzās tautas balsojums par Maxima Latvija rīkotā stipendiju konkursa „Latvijas izcilnieki” četrdesmit pieciem pusfinālistiem.

Lasīt vairāk

Krāslavas Mākslas skola uzņem audzēkņus 2011./12. mācību gadam mācībām programmā "Vizuāli plastiskā māksla"

Lasīt vairāk

No 1. līdz 3. jūlijam Rīgā norisinājās IV Latvijas skolu teātru festivāls "Kustības turpinājums", kuru organizēja Valsts Izglītības Satura Centrs.

Lasīt vairāk

Lai veicinātu latviešu valodas apguvi, izveidoti jauni mācību līdzekļi 7., 8., 9. klasei, kā arī mācību līdzeklis profesionālās izglītības iestādēm.

Lasīt vairāk

22.06. plkst. 12.15-13.00-Jāņu ielīgošana, 30.06. plkst. 12.00- 12.30- darbu izstādes noslēgums, hip- hop un mūsdienu ritmu kaleidoskops,

 

Lasīt vairāk

Noslēdzies projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" 4. posms. Šajā projekta posmā 3.aktivitātē tika atbalstīti un darbojās 80 skolotāji - mērķstipendiāti.

Lasīt vairāk

Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss, lai uzziedētu un nestu sēklas. 31.maijā Sauleskalna sākumskolā notika Ziedu svētki. Kāpēc Ziedu? Tāpēc, ka mūsu bērni ir mūsu krāšņākie ziedi.

Lasīt vairāk

Bebrenes profesionālā vidusskola piedāvā jauniešiem jaunu mācību programmu - ekotūrisma speciālists.

Lasīt vairāk

Šodien novada domē uz pieņemšanu tika aicināti novada skolu gudrākie audzēkņi - valsts un novada olimpiāžu uzvarētāji un labāko ZPD autori, un viņiem tika pasniegtas naudas balvas.

Lasīt vairāk

Latgales novadu dienā 12.maijā, ko šogad uzņēmāmies un organizējam mēs, Krāslavas bērnu un jauniešu centrs, sadarbībā ar IZM Valsts izglītības satura centru (VISC),

Lasīt vairāk

Mūsu filiālē var iegūt kvalifikāciju - koka izstrādājumu ražošanas tehniķis. Mācību ilgums 4 gadi. Iegūst vidējo speciālo izglītību.

Lasīt vairāk

Skola, kurā mācās bērni tikai ar labām un teicamām sekmēm, kuri aktīvi piedalās ārpusklases un ārpuskolas dzīvē, kuri ir ļoti paklausīgi, centīgi, uzmanīgi, ar augstu mācību motivāciju -

Lasīt vairāk

2010./2011. mācību gadā Krāslavas novadā notika 34 mācību priekšmetu olimpiādes. Priecē tas, ka tajās savu iespēju robežās ir piedalījušās arī mazās lauku skolas.

Lasīt vairāk

Jauno satiksmes dalībnieku forums 2011 Vislatvijas sacensību tūri turpināja Krāslavā 6. maijā ar sacensībām Krāslavas Varavīksnes vidusskolā.

Lasīt vairāk

Eiropas Komisijas Pārstāvniecība Latvijā (EKPL) izvēlējusies Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēnu grupu braucienam uz 8.maija Eiropas Savienības (ES) dārza svētkiem Rīgā.

Lasīt vairāk

Jauno satiksmes dalībnieku forums 2011 Vislatvijas sacensību tūre turpinās Krāslavā 6. maijā plkst. 10:00 Krāslavas Varavīksnes vidusskolā.

Lasīt vairāk

Indras Mākslas skola savā 20 gadu pastāvēšanas vēsturē ir ienesusi ciematā daudz jaunu un neprātīgu ideju, svaigu vēsmu, skolā ir strādājuši pedagogi, kas bija unikālas tā laika personības.

Lasīt vairāk

Krāslavas Mūzikas skola uzņem audzēkņus 2011./2012. māc.g. Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības sekojošās izglītības programmās:

 

 

Lasīt vairāk

Lai izpētītu profesionālās izglītības iegūšanas nepieciešamību Krāslavā un Krāslavas novadā, Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas filiāle aicina piedalīties aptaujā!

Lasīt vairāk