Mīļie krāslavieši! Dāmas un kungi!

Ir pagājis pavisam mazs laika posms mūsu dzīvē, varbūt ne tas jaukākais posms, bet katrā ziņā mēs šovakar esam kuplā skaitā šeit kopā,

Lasīt vairāk

Tikšanās vietu krāslavieši nemaina! 1. janvārī plkst. 01.00 pilsētas laukumā Jaungada apsveikumi un svētku uguņošana! Novada dome pateicas galvenajam sponsoram- LPKS "LATGALES AGRO",

Lasīt vairāk

Tik priecīgi sauca bērni, kuri 29.decembrī kopā ar māmiņām, tētiem, vecmāmiņām un vectētiņiem bija atnākuši uz p/ a „Sociālie pakalpojumi” rīkoto eglīti.

Lasīt vairāk

SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ TIKA IZSKATĪTI SEKOJOŠI JAUTĀJUMI:

Lasīt vairāk

Ar š.g. 1.decembri Krāslavas novada domē strādā jauna deputāte - Vera Bīriņa (ZZS). V.Bīriņa stājās Aivara Umbraško (ZZS) vietā, kurš tika iecelts par

Lasīt vairāk

2009.gada 22.decemrī notika Nacionālās reģionālās attīstības padomes (NRAP) sēde ministra E.Zalāna vadībā, kurā tika apstiprināts īpaši atbalstāmo teritoriju saraksts.

 

Lasīt vairāk

Šovakar raidījumā - G.Upenieks par Latgales plānošanas reģiona sēdi un “Mūsmāju” nākotni.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada domes priekšsēdētāja Gunāra Upenieka un Krāslavas sv. Ludvika Romas katoļu draudzes prāvesta Eduarda Voroņecka Ziemassvētku un Jaungada apsveikumi;

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldības aģentūra „Sociālie pakalpojumi” informē , ka, ar šī gada 17. decembri sāk veikt elektrības norēķinu karšu nodošanu Krāslavas novada (Krāslavas pilsēta un Krāslavas pagasts):

Lasīt vairāk

Trešdien, 16.decembrī novada domi apmeklēja un ar domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku tikās Latvijas konsuls Baltkrievijas Republikā Margarita Šteina. Sarunās klāt bija arī Eiroreģiona "Ezeru zeme" Latvijas biroja vadītāja Ilze Stabulniece.

Lasīt vairāk

Šovakar raidījumā-

Ko mūsu deputāti redzēja Eiropas parlamentā Briselē, stāstīs domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks,

Lasīt vairāk

Novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Jevtušoks Latvijas delegācijas sastāvā apmeklēja Eiropas Parlamentu Briselē.

 

Lasīt vairāk

Par godu Valsts policijas gadadienai, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē notika svinīgs pasākums. Šai pasākumā apbalvojumus saņēma virkne policistu, viņu vidū arī mūsu novadā strādājošie.

Lasīt vairāk

Šajā raidījumā redzēsiet-

 

Lasīt vairāk

Par ievērojamiem darba rezultātiem sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā novadā un sakarā ar Valsts policijas gadadienu, Krāslavas novada dome izteica pateicību

Lasīt vairāk

Sajā numurā lasiet:

- par trim notikušām domes sēdēm, kur tika apstiprināti jaunie pagastu pārvalžu vadītāji;

Lasīt vairāk

Ceturtdien, 3.decembrī novada domē uz sanāksmi pirmo reizi bija sasaukti jaunievēlētie pagastu pārvalžu vadītāji. Darba sanāksmē tika risināti pārsvarā organizatoriskie jautājumi.

Lasīt vairāk

Šajā raidījumā redzēsiet- nedēļas laikā notikušas divas domes ārkārtas sēdes,

Lasīt vairāk

Piektdien, 27.novembrī portāls D-fakti publicējis interviju ar novada domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku. Žurnāliste Žanna Romanovska iztaujāja mēru par to,

 

Lasīt vairāk

Ceturtdien, 26.novembrī novada domes priekšsēdētājs tikās ar Polijas Republikas prezidenta padomnieku Mihalu Dvorčiku (Michal Dworczyk). Vizīte netika iepriekš plānota,

Lasīt vairāk