SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

Lasīt vairāk

Saskaņā ar SIA “Krāslavas ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvja Krāslavas novada domes priekšsēdētāja 11.08.2009.g. lēmumu, tiek samazināti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi par 8%-

Lasīt vairāk

Saskaņā ar SIA “Krāslavas nami” un SIA „Krāslavas slimnīca” kapitāla daļu turētāja pārstāvja Krāslavas novada domes priekšsēdētāja 31.07.2009.g. lēmumu, tiek pazemināta maksa par pašvaldības dzīvojamo māju uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī īres maksa…

Lasīt vairāk

Kurš gan nesapņo par ezeru, dīķi vai kādu citu ūdens baseinu mājas tuvumā, domāju, ka retais. Tāpēc man kā Ezerkalna iedzīvotājai ilgi nedeva mieru fakts, ka ciemā ezers ir, bet ieaudzis krūmos un niedrēs. Zirgezera krasts un ūdens gultne…

Lasīt vairāk

Lai taupītu līdzekļus, sākot ar š.g.14.augustu Krāslavas novada dome strādās dežūrrežīmā. Apmeklētājiem būtu vēlams savus jautājumus kārtot no pirmdienas līdz ceturtdienai.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome turpina īstenot Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektu „Harmoniskā pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās” (LLI-006).

Lasīt vairāk