Krāslavas novada bāriņtiesa ir Krāslavas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Lasīt vairāk

No 2022. gada 10. marta līdz 2022. gada 8. aprīlim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu.

Krāslavas novadā parakstu vākšana tiek nodrošināta Krāslavā un…

Lasīt vairāk

Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) aicina uz semināru par finansiālā atbalsta iespējām Latvijas nevaldības organizācijām, kas vēlas iesaistīties Ukrainas krīzes situācijas risināšanā. Seminārs notiks 2022.…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus trešdien, 2.martā, plkst. 18.00 pie Krāslavas novada pašvaldības, Rīgas ielā 51, vienoties atbalsta mītiņā ukraiņu tautas solidaritātei un atbalstam.

Pulcējoties uz pasākumu Ukrainas atbalstam,…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldības dome ir noteikusi, ka novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanās termiņš ir līdz 2022.gada 15.martam

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība apliecina savu atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai integritātei tās starptautiski atzītajās robežās.

Lasīt vairāk

2022.gada 24.februārī, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

Lasīt vairāk

2022.gada 17.februārī, plkst. 11:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības ārkārtas domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

Lasīt vairāk

2022.gada 31.janvārī notika Administratīvās komisijas sēde, kurā tika izskatītas 2 administratīvo pārkāpumu lietas:

  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 78.panta pirmās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis 2 (diviem)…
Lasīt vairāk

2022.gada 27.janvārī, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

Lasīt vairāk

Lai nodrošinātu būvvaldes lēmuma atklātumu ņemot vērā attiecīgās teritorijas attīstību, nodrošinot sabiedrības līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanā,Krāslavas novada būvvalde būvniecības lietā BIS-BL-363929-1475 ir pieņēmusi lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2022-2…

Lasīt vairāk