Uzņēmējdarbības vide Krāslavas novadā

Teritorijas platība: 1079 km2, t.sk. 52% lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 35 % meži, 9,5 % virszemes ūdeņu tīkls (Avots: www.kraslava.lv)

Iedzīvotāju skaits 2017.gada 1.jūlijā: 16 646 (Krāslavas novads) (Avots: www.pmlp.gov.lv)

Bezdarba līmenis 2018.gada 1.janvārī: NVA Krāslavas filiāles uzskaitē ir 1100 Krāslavas novada bezdarbnieki, no tiem 567 sievietes, 155 invalīdi, 51 jaunietis vecumā no 15 līdz 24 gadu vecumam (Latgales reģionā kopā 19749 bezdarbnieki, Latvijā kopā - 63121). Bezdarba līmenis sastāda 12% pret darbspējas vecuma iedzīvotājiem (Latgales reģionā 11,7%, Latvijā 5,2%) (Avots: www.nva.gov.lv)

Vidējā bruto darba samaksa 2017.gada 3.ceturksnī: EUR 596 mēnesī Krāslavas novadā, EUR 640 Latgales reģionā (vidējā neto darba samaksa vidēji 74% no bruto algas) (Avots: www.csb.gov.lv)

Teritorijas attīstības līmeņa indekss 2016.gadā: –1,128 (Avots: www.raim.gov.lv)

Uz 2018.gada 1.janvāri uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas novadā sastāda 6 428 475,94 EUR.  Lielākie investori ir no Dānijas, Nīderlandes, Krievijas un Vācijas. Visvairāk tika investēts  nekustamā īpašuma pārvaldīšanā, dzīvnieku audzēšanā, noliktavu izveidē, iepakošanas pakalpojumu sniegšanā, izmitināšanā viesu mājās un viesnīcās, mazumtirdzniecībā nespecializētajos veikalos (Avots: www.lursoft.lv)

Uzņēmumu skaits 2018.gada 1.janvārī: aktīvi 696, t.sk. 243 zemnieku saimniecība (Z/S), 240 sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 159 individuālie komersanti (IK), 29 individuālie uzņēmumi (IU), 20 kooperatīvās sabiedrības (K/S), 1 akciju sabiedrība (AS), 2 filiāles (FIL), 2 pilnsabiedrības (PS) (Avots: www.lursoft.lv)

Galvenās nozares un lielākie uzņēmumi Krāslavas novadā:

• kokapstrāde un mēbeļu ražošana - SIA „Varpa”, SIA „Latgran”, SIA “GL Plus”, SIA „IT International”, SIA “Naive Wood”, IK “brāli Vanagi”;

• apģērbu ražošana – SIA „Nemo”, SIA „IV Plus”, SIA “S.D. Line”, SIA “NS Fabrika”;

• pārtikas produktu ražošana – A/S „Krāslavas piens”, SIA „Krāslava D”, SIA „Krāslavas avots”;

• metālapstrāde - SIA „Tehnika R”, SIA „GSK”;

• lauku tūrisms - atpūtas kompleksi „Lejasmalas”, „Dridži”, viesu māja „Ezerkalns”, zirgu sēta “Klajumi”;

• lauksaimnieciskās produkcijas ražošana un pārstrāde – Z/S „Vaicuļevas”, Z/S „Zarečje”, Z/S „Raudovišķi”, Z/S „Līva”, K/S „Izvalta”, K/S „Sauleskalns-I”, Z/S „Varavīksne”, SIA „Zalers”,  Z/S „Druviņi”, Z/S „Kurmīši”, Z/S „Birztaliņas”, SIA „Akva Systems”;

• būvniecība – SIA „Nordserviss”, SIA „RH Būve”, SIA „Leven”, SIA „Renesanse K”;

• tirdzniecība – Z/S „Sapnis”, SIA „Ritms R”;

• iepakojuma izgatavošana un iepakojuma pakalpojumi – AS „Nidl”, SIA „Peter Willemsen”.