Izsoles

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek…

Lasīt vairāk

Izsole

SIA “Krāslavas nami”, reģ.Nr.LV45903001693, paziņo, ka 2021.gada 24.septembrī plkst.11.00, saskaņā ar izsoles noteikumiem notiks nekustamā īpašuma - d…

Lasīt vairāk

Informatīvais seminārs par atklāto konkursu “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”  14.jūlijā

2021.gada 14.jūlijā no plkst. 10:00 līdz 12:00, attālināti, izmantojot ZOOM platformu, notiks informatīvais seminārs, kurā Latgales plānošanas reģions…

Lasīt vairāk

Paziņojums par izsoles rezultātiem

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija informē, ka 2021.gada 14.jūnijā ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā ar kadastra…

Lasīt vairāk

Izsludināts projektu konkurss uzņēmējiem “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde”

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība,…

Lasīt vairāk

IZSOLE

Krāslavas novada dome izsludina mutisku  izsoli par nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra Nr.6001 002 1323), kas…

Lasīt vairāk

IZSOLE

Krāslavas novada dome izsludina mutisku  izsoli par nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra Nr.6001 002 1323), kas…

Lasīt vairāk

Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6086 006 0292 3.8 ha platībā…

Lasīt vairāk

Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6086 003 0393 1.0 ha platībā…

Lasīt vairāk

Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6086 004 0769 5.4ha platībā Krāslavas…

Lasīt vairāk

Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6086 003 0350 6.1 ha platībā…

Lasīt vairāk

Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6086 004 0282 2.5ha platībā Krāslavas…

Lasīt vairāk

IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6074 001 0089 10.3ha platībā…

Lasīt vairāk

IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6074 005 0164 2.62ha platībā…

Lasīt vairāk

Paziņojums par izsoles rezultātiem

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija informē, ka 2021.gada 10.maijā ir notikusi Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Persteņa ezers”…

Lasīt vairāk

IZSOLE

Krāslavas novada dome izsludina mutisku pirmo izsoli par Pašvaldības īpašumā esošās neapbūvētās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 6001 002…

Lasīt vairāk

IZSOLE

SIA “Krāslavas nami”, reģ.Nr.LV45903001693, paziņo, ka 2021.gada 21.maijā plkst.10.00, saskaņā ar izsoles noteikumiem notiks nekustamā īpašuma -

Lasīt vairāk

IZSOLE

SIA “Krāslavas nami”, reģ.Nr.LV45903001693, paziņo, ka 2021.gada 12.maijā plkst.11.00, saskaņā ar izsoles noteikumiem notiks nekustamā īpašuma - dzīvo…

Lasīt vairāk

IZSOLE

SIA “Krāslavas nami”, reģ.Nr.LV45903001693, paziņo, ka 2021.gada 12.maijā plkst.10.00, saskaņā ar izsoles noteikumiem notiks nekustamā īpašuma -

Lasīt vairāk

IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots…

Lasīt vairāk