Lāčplēša dienas atceres pasākumos iedegsim svecītes un pieminēsim mūsu tautas brīvības cīņu varoņus.

Kamēr pastāvēs latviešu tauta, pastāvēs Lāčplēša…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome 29.10.2009. pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.11, #20) pilnveidot Krāslavas novada Piedrujas pagasta teritorijas plānojuma…

Lasīt vairāk

ir iznācis š.g. 30. oktobrī.

 

Lasīt vairāk

Šajā TV ziņu raidījumā -

Lasīt vairāk

2009.gada 29.oktobrī plkst.14:00 notika

Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

Lasīt vairāk

Šajā TV ziņu raidījumā -

Lasīt vairāk

No 16.oktobra pašvaldības aģentūrā "Labiekārtošana K" darbu uzsākuši vēl 58 bezdarbnieki, kuri iesaistījušies projektā „Darba praktizēšanas pasākumu…

Lasīt vairāk

Lai tiktos ar pašvaldību vadītājiem un apspriestu kā darba praktizēšanā tiek iesaistīti bez darba un iztikas līdzekļiem palikušie sava novada…

Lasīt vairāk

P/a „Labiekārtošana K” šobrīd strādā 15 bezdarbnieku, kuri iesaistījušies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projektā «Darba prakse pašvaldībās». …

Lasīt vairāk

Šajā TV ziņu raidījumā -

Lasīt vairāk

8.oktobrī Krāslavā oficiālā vizītē ieradās Itālijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Frančesko Puččo un atašejs ekonomikas un…

Lasīt vairāk

Ar 30.septembri tika izbeigtas Krāslavas novada administratīvajā teritorijā ietilpstošo pagastu bāriņtiesu pilnvaras un ar š.g. 1.oktobri izveidota…

Lasīt vairāk

Šajā TV ziņu raidījumā -

Lasīt vairāk

Šodien pilsētas skolās un bērnudārzos jau ir pieslēgts siltums un paredzams, ka nedēļas laikā visi daudzdzīvokļu namu iemītnieki tiks pie siltuma.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka 2009.gada 29.septembra domes sēdē ir pieņemts lēmums „Par Krāslavas novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu…

Lasīt vairāk

Šī gada 25. septembrī Krāslavas novada domē tika apstiprināts akts par objekta „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana…

Lasīt vairāk

Šajā TV ziņu raidījumā -

Lasīt vairāk

Šajā TV ziņu raidījumā -

Lasīt vairāk

Šajā TV ziņu raidījumā - par domes darbu piektdienās pavēstīs

Lasīt vairāk

Krāslavas novada Piedrujas pagasta pārvaldē š.g.01.oktobrī plkst.12.00 notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kurā interesenti varēs iesniegt…

Lasīt vairāk