Krāslavas novada domes priekšsēdētāja Gunāra Upenieka un Krāslavas sv. Ludvika Romas katoļu draudzes prāvesta Eduarda Voroņecka Ziemassvētku un…

Lasīt vairāk

Trešdien, 16.decembrī novada domi apmeklēja un ar domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku tikās Latvijas konsuls Baltkrievijas Republikā Margarita…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldības aģentūra „Sociālie pakalpojumi” informē , ka, ar šī gada 17. decembri sāk veikt elektrības norēķinu karšu nodošanu…

Lasīt vairāk

Šovakar raidījumā-

Ko mūsu deputāti redzēja Eiropas parlamentā Briselē, stāstīs domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks,

Lasīt vairāk

Tikšanās vietu krāslavieši nemaina! 1. janvārī plkst. 01.00 pilsētas laukumā Jaungada apsveikumi un svētku uguņošana! Novada dome pateicas galvenajam …

Lasīt vairāk

Sajā numurā lasiet:

- par trim notikušām domes sēdēm, kur tika apstiprināti jaunie pagastu pārvalžu vadītāji;

Lasīt vairāk

Novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Jevtušoks Latvijas delegācijas sastāvā apmeklēja Eiropas Parlamentu…

Lasīt vairāk

Par godu Valsts policijas gadadienai, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē notika svinīgs pasākums. Šai pasākumā apbalvojumus saņēma virkne…

Lasīt vairāk

Tik priecīgi sauca bērni, kuri 29.decembrī kopā ar māmiņām, tētiem, vecmāmiņām un vectētiņiem bija atnākuši uz p/ a „Sociālie pakalpojumi” rīkoto…

Lasīt vairāk

Šajā raidījumā redzēsiet-

 

Lasīt vairāk

Par ievērojamiem darba rezultātiem sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā novadā un sakarā ar Valsts policijas gadadienu, Krāslavas novada…

Lasīt vairāk

Ceturtdien, 3.decembrī novada domē uz sanāksmi pirmo reizi bija sasaukti jaunievēlētie pagastu pārvalžu vadītāji. Darba sanāksmē tika risināti…

Lasīt vairāk

Šajā raidījumā redzēsiet- nedēļas laikā notikušas divas domes ārkārtas sēdes,

Lasīt vairāk

25.novembrī Latgales plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju ārkārtas kopsapulcē tika ievēlēta Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome…

Lasīt vairāk

Piektdien, 27.novembrī portāls D-fakti publicējis interviju ar novada domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku. Žurnāliste Žanna Romanovska iztaujāja mēru…

Lasīt vairāk

Ceturtdien, 26.novembrī novada domes priekšsēdētājs tikās ar Polijas Republikas prezidenta padomnieku Mihalu Dvorčiku (Michal Dworczyk). Vizīte…

Lasīt vairāk

26.novembrī notika novada domes ārkārtas sēde.

Sēdes darba kārtība:

Lasīt vairāk

Lai skaidrotu iedzīvotāju tiesības izmantot pašvaldību piedāvāto sociālo palīdzību, Labklājības ministrija sagatavojusi pārskatāmu informāciju.

 

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome, pamatojoties uz 2009.gada 23.jūlija „Ģenētiski modificēto organismu aprites likumu” un Krāslavas novada domes 2009.gada…

Lasīt vairāk

24.novembrī novada domes ārkārtas sēdē tika iecelti pagastu pārvalžu vadītāji.

Par Aulejas pagasta pārvaldes un Kombuļu pagasta pārvaldes vadītāju…

Lasīt vairāk