Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļa

 

Vadītāja Ināra Ūdre

e-pasts: inara.udre(@)kraslava(.)lv

 

Vadītājas vietniece  Marina Karaļūne

e-pasts: marina.karalune(@)kraslava(.)lv

 

Lietvede Ina Maļinovska

e-pasts: ina.malinovska(@)kraslava(.)lv

 

Adrese: Brīvības iela 13, Krāslava, LV-5601, Latvija

Tālrunis: +371-65624185

Fakss: +371-65624185

e-pasts: dzimtsaraksti(@)kraslava(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

Vairāk informācijas >>>

Krāslavas novada pašvaldības policija

 

Adrese:  Dīķu iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija

Tālrunis: +371-65622907

Fakss:     +371-65681772

E-pasts: pasvaldibas.policija(@)kraslava(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

Pieņemšanas laiks:

katru darba dienu: 8:00 - 9:00

_________________________

Pašvaldības policijas priekšnieks Pēteris Jacina

e-pasts: peteris.jacina(@)kraslava(.)lv

 

pašvaldības policijas vecākais inspektors Mārtiņš Vanags

e-pasts: martins.vanags(@)kraslava(.)lv

 

pašvaldības policijas inspektore Karīna Jacina

e-pasts: karina.jacina(@)kraslava(.)lv

 

pašvaldības policijas kārtībniece Gaļina Kursīte

e-pasts: galina.kursite(@)kraslava(.)lv

 

pašvaldības policijas inspektore Jūlija Galasko

e-pasts: julija.galasko(@)kraslava(.)lv

 

pašvaldības policijas inspektors Jānis Staģis

e-pasts: janis.stagis(@)kraslava(.)lv

Krāslavas novada bāriņtiesa

 

E-pastsbarintiesa(@)kraslava(.)lv

adrese: Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, LV-5601, Latvija

tālrunis:   +371-65623319

fakss:       +371-65623319

Rakstīt uz e-adresi

          _________________________________ 

Ilona Bidzāne

bāriņtiesas priekšsēdētāja

adrese: Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, LV-5601, Latvija

tālrunis:   +371-65623319

mob.tālr.  +371-29873625

fakss:       +371-65623319

E-pasts: ilona.bidzane(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena:    13.00 -16.00

otrdiena:       9.00 - 12.00

ceturtdiena:   9.00 - 12.00

          _________________________________

Anita Nemiro

bāriņtiesas sekretāre

adrese: Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, LV-5601, Latvija

tālrunis:  +371-65623319

mob.tālr. +371-26688279

fakss:     +371-65623319

E-pasts: anita.nemiro(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena:    8.00 -16.00

otrdiena:       8.00 - 16.00

trešdiena:     8.00 - 16:00

ceturtdiena:  8.00 - 16.00

piektdiena:    8.00 - 12.00

_________________________________

Larisa Varnase

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece

adrese: Kalniešu pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65622464

mob.tālr.+371-26387716

fakss:     +371-65622464

E-pasts: larisa.varnase(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena:    13.00 - 16.00

ceturtdiena:    9.00 - 12.00

 

adrese: Indras pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65621398

mob.tālr.+371-26387716

fakss:     +371-65625242

E-pasts: larisa.varnase(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

otrdiena:    9.00 - 12.00

trešdiena:    13.00 - 16.00

_________________________________

Vaira Cauņa

bāriņtiesas locekle

adrese: Ūdrīšu pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65624679

mob.tālr.+371-26421243

fakss:     +371-65624173

e-pasts: vaira.cauna(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

otrdiena:       9.00 - 12.00

ceturtdiena:  13.00 - 16.00

 

adrese: Kaplavas pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis:  +371-65629943

fakss:      +371-65629943

e-pastsvaira.cauna(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

trešdiena:     9.00 - 12.00

                ________________________________

Inta Vecele

bāriņtiesas locekle

adrese: Aulejas pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65628165

mob.tālr.+371-29101686

fakss:     +371-65628165

E-pasts: inta.vecele(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

otrdiena:     9.00 - 12.00

piektdiena:  9.00 - 12.00

 

adrese:  Skaistas pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65623820

mob.tālr.+371-29101686

fakss:     +371-65623819

E-pasts: inta.vecele(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

trešdiena:    9.00 - 12.00

 

adrese: Krāslavas pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65623319

mob.tālr.+371-29101686

fakss:     +371-65623319

E-pasts: inta.vecele(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena:    9.00 - 12.00 (Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā)

_________________________________________________________

Marisela Jeromenoka

bāriņtiesas locekle

adrese: Robežnieku pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65629552

mob.tālr.+371-29125868

fakss:     +371-65629524

E-pasts: marisela.jeromenoka(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

otrdiena:    8.00 - 16.00

 

adrese: Piedrujas pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65622358

mob.tālr.+371-29125868

fakss:     +371-65622358

E-pasts: marisela.jeromenoka(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena:  13.00 - 16.00

ceturtdiena:  9.00 - 12.00

_________________________________

Irēna Delvere

bāriņtiesas locekle

adrese: Izvaltas pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65626550

mob.tālr.+371-26514189

fakss:     +371-65626550

e-pasts: irena.delvere(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

otrdiena:     9.00 - 12.00

trešdiena:  15.00 - 16.00

 

adrese: Kombuļu pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65629053

mob.tālr.+371-26514189

fakss:     +371-65629053

e-pasts: irena.delvere(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

ceturtdiena:     9.00 - 12.00

_____________________________________

 

 

 

Krāslavas pagasta pārvalde

Adrese: Ezerkalns, Krāslavas pagasts, Krāslavas novads, LV-5601, Latvija
Tālrunis: +371-65621229
Fakss:     +371-65621226
E-pastskrpak(@)inbox(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

_________________________________________________________________________

Kaplavas pagasta pārvalde

Adrese: Kaplava, Krāslavas novads, LV-5668, Latvija
Tālrunis: +371-65629943, +37165629946             
Fakss:     +371-65629943
E-pasts: kaplava(@)kraslava(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

_________________________________________________________________________