Izvaltas pamatskolas daudzfunkcionālais izglītības centrs turpinās darbību

Līdz ar Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” otrās kārtas atklāšanas konferences „Skola kā Latvijas kopienu attīstības resurss: drošs turpinājums un jauns sākums” norisi pagājušā gada decembrī un pirmo semināru iniciatīvas dalībniekiem, veiksmīgi uzsākusies iniciatīvas īstenošana. 30 projektos iesaistītās skolas turpinās jau 2009. gadā uzsākto attīstību, savukārt 11 pašvaldību un skolu komandas iniciatīvai pievienosies no jauna. Gada laikā dalībnieki mācīsies kopā ar ekspertiem, īstenos dažādas aktivitātes un meklēs tieši savai pašvaldībai un saviem iedzīvotājiem piemērotu skolas funkcionēšanas modeli.

Izglītības un zinātnes minsitrs Robers Ķīlis atzīst, ka mazo skolu pārveidošana par daudzfunkcionāliem centriem ir gan izaicinājums, gan lieliska iespēja vietējām kopienām sakopot esošos resursus, veidot sinerģiskus risinājumus, paplašināt skolas un tās darbinieku lomu, profesionālo un sociālo profilu, piedāvājot plašu pakalpojumu loku dažādām mērķauditorijām.

Pagājušā gada decembrī tika parakstīts līgums arī par Krāslavas pašvaldības dalību Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” konkursā ar Izvaltas pamatskolas daudzfuncionālā izglītības centra projektu „Soli tālāk!”, kura vadītāja ir Inga Leikuma.

Projekta mērķis ir veicināt Izvaltas kopienas attīstību, atbalstot iedzīvotāju pašiniciatīvu un līdzdalību, sociālo pakalpojumu uzlabošanu, daudzveidīgu Izvaltas pamatskolas DIC pakalpojumu pieejamību, uzņēmējdarbības attīstību un jaunu resursu veidošanu.

Projekta īstenošanas laikā līdz šī gada 15.decembrim ir plānotas daudzas Izvaltas DIC projekta aktivitātes:
·         Jaunas bērnu (t.sk. pirmskolas), jauniešu un pieaugušo (t.sk. senioru) interešu izglītības nodarbības;
·         Pieaugušo mūžizglītība (Otrās iespējas skola);
·         Lekcijas, kursi;
·         Inovatīvu pakalpojumu sniegšanas vietas - Kompetences darbnīcas izveide;
·         Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un dažādošanai, izmantojot vietējos resursus;
·         Sadarbība starp novada organizācijām;
·         Vietēja un novada mēroga konkursi, sacensības, Miķeļdienas pasākums Izvaltā;
·         Iedzīvotāju forums Izvaltā.

Projekta “Soli tālāk!” kopējais finansējums 16 600 EUR, t.sk. Sorosa Fonds – Latvija (Atvērtās sabiedrības fondi- Open Society Foundations) finansējums 14 940 EUR, Krāslavas novada domes finansējums 1 660 EUR.


Apkopoja I.Dzalbe