Projekta nosaukums

Projekts Nr.LLB-2-254 „Latvijas-Baltkrievijas pārrobežu pieejamības un savienojamības uzlabošana, uzlabojot Kaplavas-Pļusu vienkāršotās robežšķērsošanas punktu”

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

Uzlabot Latvijas-Baltkrievijas pierobežas teritoriju pieejamību.

 

Projekta aktivitātes

2 Robežas semināri 120 dalībniekiem (60 personas katrā);

Izveidoti 79 info punkti Latvijas-Baltkrievijas pierobežas pašvaldībās (t.sk. pagastos un ciemos);

Publicētas un izplatītas 3860 info lapas par vienkāršoto robežšķērsošanu;

Iedzīvotāju aptauja 300 Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsotājiem.

1,65km pierobežas ceļa Vecborne-Matulišķi rekonstrukcija, Latvijā (1,1km asfalta segums, 0,55km grants segums);

1,5km Pļusi - Latvijas robeža rekonstrukcija, Baltkrievijā (1,5km asfalta segums);

Auto stāvvietas 10 mašīnām (600k2) izbūve pie Latvijas-Baltkrievijas vienkāršotās robežšķērsošanas punkta Pļusi-Kaplava Baltkrievijas pusē;

Latvijas-Baltkrievijas vienkāršotās robežšķērsošanas punkta Pļusi-Kaplava uzlabošana gan Latvijas, gan Baltkrievijas pusē (dokumentu lasītāji, auto pacēlājs, video novērošanas kameras u.c. aprīkojums).

 

Īstenošanas laiks

01.08.2013. – 30.09.2014.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums EUR 511 755,34 ar PVN.

ENPI finansējums Krāslavas novada domei ir EUR 219 097,20, kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām.

VARAM finansējums ir 12 172,07, kas sastāda 5% no attiecināmajām izmaksām un PVN.

Krāslavas novada domes finansējums ir 12 172,07, kas sastāda 5% no attiecināmajām izmaksām un PVN.

 

Atbildīgā iestāde

Lietuvas iekšlietu ministrija

www.vrm.lt

Sadarbības iestāde

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmas ATS, www.enpi-cbc.eu

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Ilze Stabulniece

Tālr.: 29472638

E-pasts: ilze@kraslava.lv