Projekta nosaukums

„Saules kolektoru sistēmu ierīkošana Krāslavas novada pašvaldībai piederošajās ēkās”

 

Nr. KPFI-12/148

 

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

-          oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Krāslavas novada pašvaldību ēkās.

 

-          saules kolektoru ierīkošana Skuķu aprūpes centrā siltā ūdens sagatavošanai, tādā veidā samazinot oglekļa dioksīda emisijas, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

 

Projekta apraksts

-          iegādāties un uzstādīt saules kolektoru sistēmas, veikt to montāžu un noregulēšanu, kā arī nodrošināt personāla apmācību turpmākai ekspluatācijai.

-          paredzēts izmantot vakuuma cauruļu tipa saules kolektori. Vakuuma tipa saules kolektoros ūdens temperatūra var tik sagatavota līdz 60 – 80 grādiem un to izmantošana ir ļoti efektīva tieši aukstā klimata reģionos. Dotā tipa kolektori raksturojas ar ļoti augstu lietderības koeficientu salīdzinājumā ar plākšņu tipa kolektoriem un līdz ar to ar mazāku kolektoru laukumu būs iespējams iegūt adekvātu siltumjaudu.

-          saules kolektoru jauda - 25.47 kW. Tas nodrošinās sekojošus rezultātus un ietaupījumus – 24.30 MWh, 9.647 tCO2/gadā, kgCO2/Ls 0.601.

 

Īstenošanas laiks

23.09.2011. – 06.06.2012.

 

Kopējās projekta izmaksas

21 400.00 LVL

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – 16 050.00 LVL

Krāslavas novada domes finansējums – 5 350.00 LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv