Projekta nosaukums

„Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanu Krāslavas pilsētas apgaismojuma infrastruktūrā”

 

Nr. KPFI-13/28

 Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 Projekta mērķis

-          samazināt oglekļa dioksīda emisijas Krāslavas pilsētas publiskā apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot elektroenerģiju taupošās tehnoloģijas.

Projekta apraksts

-          tiks veikta 14 LED apgaismes objektu piegāde un uzstādīšana Krāslavas pilsētas Prospekta ielā (tilts pār Daugavu), kā arī 643 nātrija gaismekļu piegāde un uzstādīšana Krāslavas pilsētas 70 ielās.

-          kabeļu katram pievadam montāža attiecīgajā apjomā (kopā 4170 m), paredzēts demontēt 225 DRL lampas ar jaudu 274 W,  274 DRL lampas ar 250 W jaudu, 141 lampas ar 139 W jaudu un 17 lampas ar 125W jaudu.

-          ir plānotā 147 011 kWh energopatēriņa ekonomija no gaismekļu nomaiņas gadā, kā arī CO2 samazinājums vismaz par 58.35 tonnām gadā.

Īstenošanas laiks

30.01.2012. – 29.05.2012.

Kopējās projekta izmaksas

159 391.55 LVL

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – 102 376.08 LVL

Krāslavas novada domes finansējums – 43 875.47 LVL

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv