Projekta nosaukums

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Krāslavas PII „Pienenīte””

 

Nr.KPFI-15.2/15

 

Projekta iesniedzējs

Krāslavas pirmskolas izglītības iestāde „Pienenīte”

 

Projekta mērķis

- siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti.

 

Projekta apraksts

- cokola siltināšana (t.sk., apmales sakārtošana);

- jumta pārseguma siltināšana (t.sk., hidroizolācijas slāņa atjaunošana, ventilācijas skursteņu uzmūrēšana, pacelšana, jaunu jumtiņu ierīkošana);

- pagraba pārseguma siltināšana (t.sk., armēšana);

- koka rāmju durvju nomaiņa;

- apkures sadales cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā;

- karstā ūdens sadales cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā.

 

Īstenošanas laiks

01.10.2013. – 30.06.2014.

 

Kopējās projekta izmaksas

146 281.58 LVL

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – 55 700.00 LVL

Krāslavas novada domes finansējums – 90 581.58 LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv