Projekta nosaukums

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Piedrujas Tautas namā”

 

Nr.KPFI-15.3/66

 

Projekta iesniedzējs

Piedrujas Tautas nams

 

Projekta mērķis

·        siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti.

 

Projekta apraksts

·        ārsienu siltināšana;

·        cokola siltināšana;

·        siltumenerģijas skaitītāja montāža.

Projekta rezultātā CO2 emisiju ietaupījums būs 38 134.70 kg, CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs – 0.42003194 kg CO2/euro gadā.

Plānotais energoefektivitātes rādītājs – siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā – 87.45 kWh/m2

Īstenošanas laiks

30.06.2014. – 31.01.2015.

 

Kopējās projekta izmaksas

172 758.97 EUR

 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – 90 790.00 EUR

Krāslavas novada domes finansējums – 81 968.97 EUR

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv