Projekta nosaukums

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Krāslavas Varavīksnes vidusskolā”

 

Nr.KPFI-15.3/64

 

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

·   siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti

 

Projekta apraksts

·   ēkas apgaismes sistēmas rekonstrukcija, veicot gaismekļu nomaiņu uz LED tipa lampām

Projekta rezultātā plānotais CO2 emisiju ietaupījums 

14 447.78 kg CO2 gadā. 

COemisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs – 0.420505423 kg CO2/euro gadā.

Plānotais energoefektivitātes rādītājs – siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā – 69.00 kWh/m2

Īstenošanas laiks

30.06.2014. – 31.01.2015.

 

Kopējās projekta izmaksas

106 804.71 EUR

 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – 34 390.00 EUR

Krāslavas novada domes finansējums – 72 414.71 EUR

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv