Projekta nosaukums

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Krāslavas Valsts ģimnāzijā”

 

Nr. KPFI-15.1/14

Projekta iesniedzējs

Krāslavas Valsts ģimnāzija

 

Projekta mērķis

-          samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju Krāslavas Valsts ģimnāzijā;

-          uzlabot Krāslavas Valsts ģimnāzijas ēkas energoefektivitāti.

 

Projekta apraksts

-          ārsienu siltināšana skolai (t.sk. logu aiļu siltināšana, izejas uz jumta sienu un pārseguma siltināšana, jumta lūkas siltināšana);

-          cokola siltināšana (t.sk. betona apmales atjaunošana);

-          nenomainīto logu un ārdurvju nomaiņa;

-          rekuperācijas ventilācijas sistēmas ierīkošana telpās (sporta zāles, aktu zāle, skatuve);

-          apgaismojuma nomaiņa pret LED tipa apgaismojumu (t.sk. elektrosadales vadu pārbūve).

 

Īstenošanas laiks

17.12.2012. – 16.11.2013.

 

Kopējās projekta izmaksas

280 342.26 LVL

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – 114 100.00LVL

Krāslavas Valsts ģimnāzijas finansējums – 166 242.26 LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv