Projekta nosaukums

Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas un energotaupības pasākumi ārstniecības iestādē „Krāslavas slimnīca”

 

Nr.KPFI-15.2/70

 

Projekta iesniedzējs

SIA „Krāslavas slimnīca”

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir, veicot kompleksus ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, samazināt SIA „Krāslavas slimnīca” katra gada CO2 izmešus par 85,544 tCO2, ieekonomēt  gada laikā 180,012 MWh siltumenerģijas un  106,609 MWh elektroenerģiju. 

Projekta apraksts

Veco PVC logu stiklu nomaiņa ar inovatīviem energotaupīgiem logiem, kuriem piemīt augsta siltuma plūsmas pretestība, kā arī pretvēja un pretkondensāta tehnoloģija.

Apkures sistēmas renovācija, tajā skaitā termoregulējošo ventiļu uzstādīšana un stiebru savienojumu izveidi.

Esošā apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi un spuldžu nomaiņa uz diožu LED tipa apgaismojumu.

Ventilācijas sistēmas renovācija ķirurģijas blokā.

Ūdens sagatavošanas un aukstā gaisa sagatavošanas sistēmas izveide uzstādot divus gaiss/ūdens siltumsūkņus Ārsienu un bēniņu siltināšana ofisa ēkā. 

Īstenošanas laiks

30.10.2013. – 30.06.2014.

 

Kopējās projekta izmaksas

163688,42 LVL

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – 123002,68 LVL

SIA „Krāslavas slimnīca” finansējums – 40685,74 LVL

 

Kontaktinformācija

Valentīna Pitrāne

65681655

valentinapitrane(@)inbox(.)lv