Projekta nosaukums

„Energoefektivitātes paaugstināšana Krāslavas pamatskolā”

 

Nr.KPFI-15.4/54

 

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

          samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, veicot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus

 

Projekta apraksts

         saules kolektoru, siltumsūkņa uzstādīšana karstā ūdens siltumenerģijas patēriņa samazināšanai

 

Projekta rezultātā COemisiju ietaupījums būs10 412.72 kg, COemisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs būs  0.420037 kgCO2/euro gadā. Plānotais siltumenerģijas ietaupījums ir 43 307.11 kWh gadā.

 

Īstenošanas laiks

20.01.2015. – 29.05.2015.

 

Kopējās projekta izmaksas

62 703.71 EUR

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – 24 790.00 EUR

Krāslavas novada domes finansējums – 37 913.71 EUR

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv