Projekta nosaukums

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Krāslavas pamatskolā”

 

Nr.KPFI-15.3/65

 

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

· siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana,

uzlabojot ēkas energoefektivitāti

 

Projekta apraksts

·   ēkas apgaismes sistēmas rekonstrukcija, veicot gaismekļu nomaiņu uz LED tipa lampām

Projekta rezultātā CO2 emisiju ietaupījums - 10 402.99 kg CO2 gadā.

Emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs – 0.4207719173 kg CO2/euro gadā.

Plānotais energoefektivitātes rādītājs – siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā – 82.20 kWh/m2

Īstenošanas laiks

30.06.2014. – 31.01.2015.

 

Kopējās projekta izmaksas

67 127.71 EUR

 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – 24 763.00 EUR

Krāslavas novada domes finansējums – 42 365.71 EUR

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv