Projekta nosaukums

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Krāslavas novada pašvaldības ēkās”

 

Nr. KPFI-7/51

 

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

-          oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Krāslavas novada pašvaldību ēkās.

 

-          veikt pasākumu kompleksu Krāslavas novada pašvaldību ēku (Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Krāslavas pamatskola, Robežnieku pamatskola un Krāslavas kultūras nams) energoefektivitātes paaugstināšanai tādā veidā samazinot oglekļa dioksīda emisiju daudzumu un siltumenerģijas patēriņu.

 

Galvenās aktivitātes

-          Krāslavas Varavīksnes vidusskolas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kas paredz veikt logu nomaiņu (935.73 m2), fasāžu siltināšanu (3300 m2), cokola siltināšanu (445 m2) un jumta pārseguma siltināšanu (1213 m2);

-          Robežnieku pamatskolas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kas paredz veikt fasāžu siltināšanu (1392 m2), cokola siltināšanu (220 m2) un jumta pārseguma siltināšanu (2530 m2);

-          Krāslavas pamatskola (ar internātu) energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kas paredz veikt logu nomaiņu (700 m2), fasāžu siltināšanu (3924 m2), cokola siltināšanu (982 m2) un jumta pārseguma siltināšanu (2845 m2);

-          Krāslavas kultūras nama energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kas paredz veikt  fasāžu siltināšanu (658 m2), cokola siltināšanu (97 m2) un jumta pārseguma siltināšanu (1552 m2).

-          Ēku energosertifikācija.

-          Publicitātes pasākumi.

 

Īstenošanas laiks

27.12.2010. – 01.12.2011.

 

Kopējās projekta izmaksas

936 477.66 LVL

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – 608 710.48 LVL

Krāslavas novada domes finansējums – 327 767.18 LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv