Projekta nosaukums

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Izvaltas pamatskolā”

 

Nr.KPFI-15.2/145

 

Projekta iesniedzējs

Izvaltas pamatskola

 

Projekta mērķis

- siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti.

 

Projekta apraksts

- ārsienu siltināšana ēkas jaunās piebūves daļai (t.sk.,  logu aiļu siltināšana, siltumenerģijas skaitītāja montāža (visai ēkai));

- cokola siltināšana ēkas jaunās piebūves daļai  (t.sk., bruģa apmales ierīkošana);

- bēniņu siltināšana visai ēkai (t.sk., pārvietošanās laipu izveidošana, izejas lūku uz jumta nomaiņa, jumta seguma nomaiņa, kur tas nepieciešams; kāpņu telpu izvirzījuma bēniņos sienu un jumta pārseguma siltināšana);

- koka rāmju logu nomaiņa jaunajai ēkas daļai;

- koka rāmju durvju nomaiņa jaunajai ēkas daļai.

 

Īstenošanas laiks

01.10.2013. – 30.06.2014.

 

Kopējās projekta izmaksas

138 962.24 LVL

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – 99 900.00 LVL

Krāslavas novada domes finansējums – 39 062.24LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv