Projekta nosaukums

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Indras Mākslas un mūzikas skolā”

 

Nr.KPFI-15.2/16

 

Projekta iesniedzējs

Indras Mākslas un mūzikas skola

 

Projekta mērķis

- siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti.

 

Projekta apraksts

- ārsienu siltināšana (logu aiļu siltināšana);

- cokola siltināšana (t.sk., bruģa apmales ierīkošana);

- bēniņu siltināšana (pārvietošanās laipu izveidošana, izejas lūku uz jumta nomaiņa, jumta seguma nomaiņa, bēniņu logu nomaiņa);

- koka rāmju durvju nomaiņa (t.sk., noliktavas durvis);

- koka rāmju logu nomaiņa;

- siltummezgla ierīkošana katlu telpā (t.sk., sadales cauruļu siltumizolēšana katla un siltummezgla telpās, patērētās siltumenerģijas skaitītāja montāža);

- rekuperācijas ventilācijas sistēmas ierīkošana zālē;

- apgaismojuma nomaiņa sporta zālē uz LED tipa lampām (t.sk., gaismekļu aizsargrežģu montāža).

 

Īstenošanas laiks

01.10.2013. – 30.06.2014.

 

Kopējās projekta izmaksas

153 474.80 LVL

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – 69 600.00 LVL

Krāslavas novada domes finansējums – 83 874.80 LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv