Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs

Adrese: Pils iela 8, Krāslava, LV-5601, Latvija

Direktors Valdemārs Gekišs

Galvenā krājuma glabātāja Alla Lomanovska

tālrunis: +371-65623586

e-pastskraslavasmuzejs(@)kraslava(.)lv

Krāslavas kultūras nams

Adrese: Rīgas iela 26, Krāslava, Latvija, LV- 5601

direktore Valda Timule

tālr.            +371 65681487

mob. tālr.   +371 25612008

e-pasts: kulturasnams@kraslava.lv

            

Aulejas tautas nams

Adrese:  Roberta Pudnika iela 10, Auleja, Aulejas pag., Krāslavas nov., LV-5681

TN vadītājas p.i. Ilze Vovka

Mob.tālr.  +371 26132096
 

Indras tautas nams

Adrese: Krāslavas iela 1, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664

TN vadītāja Anžela Kuzminska

Mob. tālr. +371 29394901

 

Izvaltas tautas nams

Adrese: Saules iela 3, Izvalta, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652

TN vadītāja Anastasija Platace

Mob.tālr.: +371 26351426

 

Kalniešu tautas nams

Adrese: Daugavas, Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660

TN vadītāja Lilija Maslovska

tālrunis: +371 65622357

mob. tālr.: +371 28370637

Kaplavas tautas nams

Adrese: Kaplavas iela 8A, Kaplava, Kaplavas pag., Krāslavas nov., LV-5668

TN vadītāja Alla Rusecka

Mob. tālr.: +371 28200921

Kombuļu tautas nams

Adrese: Skolas iela 2, Kombuļi, Kombuļu pag., Krāslavas nov., LV-5656

TN vadītāja Elita Kozinda

Mob. tālr. +371 26325769

Piedrujas tautas nams

Adrese: Jaunība, Piedruja, Piedrujas pag., Krāslavas nov., LV-5662

TN vadītāja Zita Lukša

mob. tālr.: +371- 26197161

e-pasts:  zita.luksa(@)kraslava(.)lv

Robežnieku tautas nams

Adrese: Jaunatnes iela 6, Robežnieki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666

TN vadītāja Maija Šemele

mob. tālr.:  +371 29431850

 

 

 

Skaistas tautas nams

Adrese:  Miera iela 6, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671

TN vadītāja Romualda Umbraško 

tālr.:           +371 65628098

mob. tālr.:  +371 29234097

TN mākslinieciskā vadītāja  Gunta Ļaksa-Timinska

mob. tālr.:  +371 28253304

 

 

Ūdrīšu tautas nams

Adrese: Dārza iela 2, Augstkalne, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5601

TN vadītāja Inita Gončarova

mob. tālr.:  +371 25956659

Krāslavas novada centrālā bibliotēka

Adrese: Dīķu iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija

Vadītāja Valentīna Magidas

vadītājas tālrunis:           +371-65624096

abonements:                   +371- 65681100

lasītava:                            +371-65681114

komplektēšanas nodaļa   +371-65681101

fakss                                  +371-65624096
e-pasts biblioteka(@)kraslava(.)lv
Web    www.bibliotekakraslava.lv

Aulejas pagasta bibliotēka

Adrese:  Roberta Pudnika iela 10, Auleja, Aulejas pag., Krāslavas nov., LV-5681

vadītāja Zinaīda Pikmane

mob. tālr.: +371 27770530

 

Indras pagasta bibliotēka

Adrese: Skolas iela 3, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664

Vadītāja Romualda Žuraka

tālrunis: +371 65621398
 

 

Izvaltas pagasta bibliotēka

Adrese:  Saules iela 1, Izvalta, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652

Vadītāja Vita Japiņa

tālrunis: +371 65626518
               +371 65626550
 

 

Kalniešu pagasta bibliotāka

Adrese: Daugavas, Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660

Vadītāja Tamāra Rukmane

tālrunis:     +371 65622065

mob.tālr.:    +371 28397012

 

Kaplavas pagasta bibliotēka

Adrese: Kaplavas iela 3, Kaplava, Kaplavas pag., Krāslavas nov., LV-5668

Vadītāja Alla Vilcāne

tālrunis: +371 65629943
 

 

 

Kombuļu pagasta bibliotēka

Adrese: Skolas iela 4, Kombuļi, Kombuļu pag., Krāslavas nov., LV-5656

Vadītāja Edīte Saviča - Stola

mob. tālr.: +371 28730905
 

Piedrujas pagasta bibliotēka

Adrese: Pagasta padome, Piedruja, Piedrujas pag., Krāslavas nov., LV-5662

Vadītāja Jeļena Račicka

mob. tālr.: +371 26607258
 

Robežnieku pagasta bibliotēka

Adrese: Jaunatnes iela 6, Robežnieki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666

Vadītāja Rita Kovaļevska

 

Robežnieku pagasta Joņinu bibliotēka

Adrese: Saules, Skuki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666

Vadītāja Žanna Juhņeviča

tālrunis: +371 65626839

           

Skaistas pagasta bibliotēka

Adrese: Miera iela 6, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671

Vadītāja Gunita Purviņa-Bebriša

tālrunis: +371 65628098

Ūdrīšu pagasta bibliotēka

Adrese:  Kalna iela 2, Augstkalne, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5601

vadītāja Diāna Maksimova

tālr.: +371 65620249