Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 91 panta 3. daļa nosaka, ja nodokļu maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumus par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā.

Ar dokumentiem var iepazīties Krāslavas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 18.kab. Tālrunis informācijai 656 81766, kontaktpersona I.Kokina.

 

Dokumenta nosaukums

Dokumenta numurs

Dokumenta izdošanas datums

Parādnieka      vārds, uzvārds

Parādnieka dzimšanas dati

NĪN parāda summa (EUR)

Dokumenta glabāšanas laiks

Brīdinājums par piespiedu izpildi

3.15/1529

19.12.2019.

Arvidas Gercas

28.08.1963.

71,28

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

13, 25.§, 1.p.

26.09.2019.

Arvidas Gercas

28.08.1963.

71,28

5 gadi

Brīdinājums par piespiedu izpildi

3.15/667

15.05.2020.

Vladimirs Daņilevičs

26.07.1962.

1080,74

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

7, 26.§, 14.p.

30.04.2020.

Vladimirs Daņilevičs

26.07.1962.

1080,74

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

17, 24.§, 8.p.

24.09.2020.

SIA HUTOR

50003707511

39,31

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

17, 24.§, 10.p.

24.09.2020.

SIA BEKKERS

40003305799

207,04

5 gadi

Brīdinājums

3.15/1258

30.10.2020.

Lyudmila Tumanova

13.09.1961.

396,27

5 gadi

Brīdinājums

3.15/1263

30.10.2020.

Vitolds Ekštelis

07.11.1936.

89,40

5 gadi

Brīdinājums

3.15/1275

30.10.2020.

Dainis Vecelis

25.01.1972.

607,55

5 gadi

Brīdinājums

3.15/1282

30.10.2020.

Marija Lukjanska

26.02.1939.

24,09

5 gadi

Brīdinājums

3.15/431

27.04.2021.

Torsten Knoche

01.07.1971.

48,00

5 gadi

Brīdinājums par piespiedu izpildi

3.15/491

29.04.2021.

Dainis Vecelis

25.01.1972.

483,67

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

1, 18.§, 31.p.

28.01.2021.

Dainis Vecelis

25.01.1972.

483,67

5 gadi

Brīdinājums par piespiedu izpildi

3.15/488

29.04.2021.

Lyudmila Tumanova

13.09.1960.

414,41

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

1, 18.§, 29.p.

28.01.2021.

Lyudmila Tumanova

13.09.1960.

414,41

5 gadi

Brīdinājums par piespiedu izpildi

3.15/482

29.04.2021.

Vitolds Ekštelis

07.11.1936.

91,77

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

1, 18.§, 17.p.

28.01.2021.

Vitolds Ekštelis

07.11.1936.

91,77

5 gadi

Brīdinājums

3.15/673

04.06.2021.

Jānis Kalniņš

13.02.1973.

27,25

5 gadi

Brīdinājums

3.15/83

16.07.2021.

Antoņina Marinova

07.01.1957.

63,24

5 gadi

Brīdinājums

3.15/84

16.07.2021.

Jānis Igaunis

01.02.1965.

221,98

5 gadi

Brīdinājums par piespiedu izpildi

3.15/324

31.08.2021.

Torsten Heinz Knoche

01.07.1971.

52,28

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

4, 42.§, 13.p.

29.07.2021.

Torsten Heinz Knoche

01.07.1971.

52,28

5 gadi

Brīdinājums par piespiedu izpildi

3.15/325

31.08.2021.

Jānis Kalniņš

13.02.1973.

31,10

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

4, 42.§, 16.p.

29.07.2021.

Jānis Kalniņš

13.02.1973.

31,10

5 gadi