Skip to main content

Informācija par NĪN apmaksu

Krāslavas novada dome pārceļ nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu līdz 15.jūnijam

Ņemot vērā visā valstī izsludināto ārkārtas situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību un sniedzot atbalstu Krāslavas novada iedzīvotājiem, pamatojoties uz likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. pantu, Krāslavas novada dome 26.martā nolēmusi (prot. Nr.5) 2020.gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.gada ietvaros:
•    31.03.2020. samaksas termiņu pārcelt uz 15.06.2020. samaksas termiņu;
•    15.05.2020. samaksas termiņu pārcelt uz 15.06.2020. samaksas termiņu.
2020.gadā nekustamā īpašuma nodoklis divu ceturtdaļu apmērā no nodokļa gada summas maksājams ne vēlāk kā 15.jūnijā un vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas – ne vēlāk kā 15.augustā un 15.novembrī. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Termiņa pārcelšana nozīmē, ka līdz 15.jūnijam par maksājumiem netiks aprēķināta nokavējuma nauda. Jaunā kārtība attiecas uz visiem NĪN maksātājiem (privātām un juridiskām personām), kuriem ir pienākums maksāt nodokli par Krāslavas novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

Atkārtoti (ar pārceltiem samaksas termiņiem) NĪN maksāšanas paziņojumi netiks sūtīti un aicinām nodokli maksāt laicīgi, jo saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
 


 

Nomaksāt nodokli iespējams Krāslavas novada domē (18.kabinets), Krāslavas novada pagastu pārvaldēs, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Maksājumus veicot ar bankas starpniecību, maksājumu mērķī obligāti jānorāda zemes konta vai ēkas konta numuru (norādīts nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā).

Ja tiek nokavēti maksāšanas termiņi vai ir parādi par iepriekšējiem periodiem, maksāšanas dienā, lūgums precizēt maksājamo summu.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos (atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā), kā arī piereģistrēt e-pasta adresi, lai turpmāk elektroniski varētu saņemt ar nekustamā īpašuma nodokli saistīto korespondenci (maksāšanas paziņojumus, lēmumus, atgādinājumus par nekustamā īpašuma termiņa tuvošanos, brīdinājumus u.c.). E-pasta adresi var piereģistrēt, personīgi ierodoties, Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 18. kabinetā vai atsūtot iesniegumu (elektroniski parakstītu) uz domes e-pasta adresi dome@kraslava.lv. Iesnieguma forma pieejama Krāslavas novada portālā www.kraslava.lv

Ielādēt paraugu: Par NĪN maksāšanas paziņojumu un citu dokumentu (korespondences) saņemšanu pa e-pastu