Vija Bārtule

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Adrese: Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

E-pastssocdienests(@)kraslava(.)lv

Amats: vadītāja

Tālrunis:   +371-65622528

E-pasts: vija.bartule(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena:   14:00 - 17:00

ceturtdiena:  9:00 - 12:00

______________________________________________________________

Elita Trūle

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: vadītājas vietniece

Tālrunis:   +371-65622528
Mob.tālr.:  +371-26544704

E-pastselita.trule(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:    10:00 – 12:00
Ceturtdiena:  13:00 – 16:00

______________________________________________________________

Intars Tārauds 

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Adrese: Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Amats:  juriskonsults

Tālrunis:  + 371-65622528

E-pasts: intars.tarauds(@)kraslava(.)lv

______________________________________________________________

Marita Viļuma

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: grāmatvede

Tālrunis: +371-65622530
E-pasts: marita.viluma(@)kraslava(.)lv

______________________________________________________________

Lilija Peipiņa

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: grāmatvede

Tālrunis: +371-65622530
E-pasts: lilija.peipina(@)kraslava(.)lv

______________________________________________________________

Valentīna Leikuma

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Adrese: Rīgas iela 159, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Amats:  klientu apkalpošanas speciālists veselības apdrošināšanas maksājumu jautājumos

Tālrunis:               +371 65622835

Mobilais tālrunis: +371 29161067

E-pasts:  valentina.leikuma(@)kraslava(.)lv

______________________________________________________________

Lilija Ose

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Adrese: Rīgas iela 159, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Amats:  klientu apkalpošanas speciālists veselības apdrošināšanas maksājumu jautājumos

Tālrunis: +371 65622828

E-pasts: lilija.ose(@)kraslava(.)lv

______________________________________________________________

Anna Meldere

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: lietvede - arhivāre

Tālrunis: +371-65622189
Mob.tālr. +371-26441138
E-pasts: anna.meldere(@)kraslava(.)lv

______________________________________________________________

Inta Gribule

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: psihologs

Mob.tālr.  +371-25452562

E-pasts: inta.gribule(@)kraslava(.)lv

______________________________________________________________

Anna Piļščikova

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: psihologs

E-pasts: anna.pilscikova(@)kraslava(.)lv

______________________________________________________________

Ineta Celitāne

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: sociālā darbiniece darbam ar personu grupām Krāslavā

Tālrunis:  +371-65622191

mob.tālr.  +371-26345931

E-pasts: ineta.celitane(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:00 - 12:00; 13:00 – 17:00

______________________________________________________________

Andīna Japiņa

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: sociālā darbiniece darbam ar personu grupām Krāslavā

Tālrunis: +371-65622191
Mob.tālr. +371-26157639

E-pastsandina.japina(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:  8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

______________________________________________________________

Dagnija Lisenoka

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: sociālā darbiniece darbam ar personu grupām Krāslavā

Tālrunis: +371-65622528
Mob.tālr. +371-26150238

E-pasts: dagnija.lisenoka(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:  8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

______________________________________________________________

Sandra Molotoka

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: sociālā darbiniece darbam ar personu grupām Krāslavā

Tālrunis: +371-65622530
Mob.tālr. +371-29895230

E-pastssandra.molotoka(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

______________________________________________________________

Olita Bārtule

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: sociālā darbiniece darbam ar personu grupām Krāslavā

Tālrunis: +371-65622530
Mob.tālr. +371-26586360

E-pasts: olita.bartule(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:00 –  12:00; 13:00 – 17:00

______________________________________________________________

Ērika Upmale

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: sociālā darbiniece darbam ar personu grupām Krāslavā

Tālrunis: +371-65622528
Mob.tālr. +371-28331798

E-pasts: erika.upmale(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:00 –  12:00; 13:00 – 17:00

______________________________________________________________

Alīna Kozlovska

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

amats: sociālās palīdzības organizatore Krāslavā

e-pasts: alina.kozlovska(@)kraslava(.)lv

tālrunis:   +371-65622530

mob.tālr.   +371-26374066

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:     8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena:     8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Ceturtdiena:  8:00 -  12:00; 13:00 – 17:00

________________________________________________________________

Inta Ļaksa

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

Tālrunis: +371-65622189

Mob.tālr. +371-26478362

E-pasts: inta.laksa(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena:     8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:  8:00 -  12:00; 13:00 – 17:00

____________________________________________________________________

Nataļja Semjonova

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

Tālrunis: +371-65622189
Mob. tālr. +371-29366259
E-pastsnatalja.semjonova(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:     8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena:     8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Ceturtdiena:  8:00 -  12:00; 13:00 – 17:00

______________________________________________________________

Diāna Muraškina

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

Tālrunis:  +371-65653396
Mob. tālr. +371-20395577
 

E-pastsdiana.muraskina(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:   13.00 – 17.00 
Trešdiena:     9.00 – 12.00 
Piektdiena:    8.00 – 11.00

______________________________________________________________

Jolanta Zvidriņa

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: sociālā darbiniece darbam ar personu grupāmDagdā

Tālrunis:  +371-65653396
Mob.tālr.: +371-27882113

E-pastsjolanta.zvidrina(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Trešdiena:     8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

______________________________________________________________

Ilga Orole

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: sociālā darbiniece darbam ar personu grupāmDagdā, Dagdas un Konstantinovas pagastos

Tālrunis:  +371-65681717
Mob.tālr.  +371-25443696

E-pastsilga.orole(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 (Dagdā)
Trešdiena:    9:00 - 12:00 (Konstantinovā)
14:00 – 17:00 (Dagdā)
Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 (Dagdā)

___________________________________________________________________________

Marija Lavrinoviča

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: sociālā darbiniece darbam ar personu grupāmDagdā

Tālrunis:  +371-65653397
Mob.tālr.  +371-26484534

E-pastsmarija.lavrinovica(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00     

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 –17:00

___________________________________________________________________________

Aivars Arcimovičs

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests”

Amats: sociālais darbinieks darbam ar personu grupāmDagdā

Tālrunis:  +371-65681717
Mob.tālr. +371- 20219829

E-pastsaivars.arcimovics(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena:     8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

___________________________________________________________________________

Janīna Vanaga

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests”

Amats: sociālā darbiniece Aulejas pagastā

Mob.tālr. +371-28652026
E-pasts: janina.vanaga(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:   8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Ceturtdiena: 8:30 – 12:00

______________________________________________________________

Ilona Bunto

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests”

Amats: sociālā darbiniece  Indras pagastā

Tālrunis: +371-65621398
Mob.tālr. +371-26178976
E-pasts: ilona.bunto(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:   8:00 – 16:00 
Trešdiena:   8:30 – 16:00 
Ceturtdiena:  8:00 – 16:00

______________________________________________________________

Ināra Botore – Tumova

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests”

Amats: sociālā darbiniece  Izvaltas pagastā

Mob.tālr. +371-29767586

E-pasts: inara.botore-tumova(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:   9.00 – 12.00 
Trešdiena:  13.00 – 17.00
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00

______________________________________________________________

Valentīna Dilba

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: sociālā darbiniece Kalniešu pagastā

Mob. tālr. +371-29320502

E-pastsvalentina.dilba(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Trešdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 - 17:00 
Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 - 17:00 

______________________________________________________________

Valentīna Dilba

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests”

Amats: sociālā darbiniece Kaplavas pagastā

Tālrunis:  +371-65629943
Mob.tālr. +371-29320502

E-pasts: valentina.dilba(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:     8:00 – 12:00; 13 – 17:00
Ceturtdiena:  8:00 – 12:00

______________________________________________________________

Valentīna Bižāne

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests”

Amats: sociālā darbiniece Kombuļu pagastā

Tālrunis:  +371-65629053
Mob.tālr. +371-29365303
E-pasts: valentina.bizane(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:    9:00 – 14:00
Trešdiena:    9:00 – 13:00 
_____________________________________________________________

Zita Lukša

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: sociālā darbiniece Piedrujas pagastā

Mob.tālr. +371-26197161
E-pasts:  zita.luksa(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Trešdiena:    9:00 – 13:00 
Ceturtdiena: 9:00 – 13:00

____________________________________________________________

Anna Bartule

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: sociālā darbiniece Robežnieku pagastā

Tālrunis: +371-65629524
Mob.tālr. +371-26575997
E-pasts: anna.bartule(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:    8:00 – 16:00
Ceturtdiena: 8:00 – 16:00

_____________________________________________________________

Lolita Beinaroviča

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: sociālā darbiniece  Skaistas pagastā

Tālrunis: +371-65623820
Mob.tālr. +371-28337279

E-pastslolita.beinarovica(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Otrdiena:  9:00 – 15.00
______________________________________________________________

Gunārs Japiņš

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests”

Amats: sociālais darbinieks Ūdrīšu pagastā

Tālrunis:  +371-65624679
Mob.tālr. +371-25974975

E-pasts: gunars.japins(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

______________________________________________________________

Ināra Platonova

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests”

Amats: sociālās palīdzības organizatore Ūdrīšu pagastā

Tālrunis:  +371-65624679
Mob.tālr.  +371-28690882
E-pasts: inara.platonova(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

______________________________________________________________

Margarita Mickeviča

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests”

Amats: sociālā darbiniece Šķeltovas pagastā

Mob.tālr. +371-26103951

E-pastsmargarita.mickevica(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena:     8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

______________________________________________________________

Margarita Mickeviča

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests”

Amats: sociālā darbiniece Grāveru pagastā

Mob.tālr. +371-26103951

E-pasts: margarita.mickevica(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Ceturtdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena:      8:00 – 13:00

______________________________________________________________

Svetlana Pokšāne

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests”

Amats: sociālā darbiniece Kastuļinas pagastā

Tālrunis:  +371-65652201
Mob.tālr.  +371-26374319

E-pastssvetlana.poksane(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena:     8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

______________________________________________________________

Olga Laputeva

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests”

Amats: sociālā darbiniece Andrupenes pagastā

Mob.tālr.  +371-27861050

E-pastsolga.laputeva(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena:    8:00 – 12:00

___________________________________________________________________________

Lolita Beinaroviča

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests”

Amats: sociālā darbiniece Andzeļu pagastā

Mob.tālr. +371-28337279

E-pastslolita.beinarovica(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:    9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
Trešdiena:     8:00 – 12:00;
___________________________________________________________________________

Antoņina Adileviča

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats: sociālā darbiniece Bērziņu pagastā

Mob.tālr.  +371-26463066

E-pastsantonina.adilevica(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:    8:00 – 12:00
Ceturtdiena: 8:00 – 12:00

___________________________________________________________________________

Antoņina Adileviča

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests”

Amats: sociālā darbiniece Šķaunes pagastā

Mob.tālr.  +371-26463066

E-pastsantonina.adilevica(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Trešdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
Piektdiena:  8:00 – 12:00

___________________________________________________________________________

Aina Vonda

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests”

Amats: sociālā darbiniece  Ezernieku pagastā

Mob.tālr.  +371-26632623

E-pastsaina.vonda(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Trešdiena:  8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00

___________________________________________________________________________

Olga Džerina-Vilgerta

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests”

Amats: sociālā darbiniece Asūnes pagastā

Mob.tālr. +371-25410084

E-pastsolga.dzerina-vilgerta(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:      8:00 – 12:00
Trešdiena:    13:00 – 16:00
Ceturtdiena:    8:00 – 12:00

___________________________________________________________________________

Olga Džerina-Vilgerta

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests”

Amats: sociālā darbiniece Ķepovas pagastā

Mob.tālr. +371-25410084

E-pastsolga.dzerina-vilgerta(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Otrdiena:    9:00 – 12:00

__________________________________________________________________________

Alla Guļkeviča

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests”

Amats: sociālā darbiniece Svariņu pagastā

Mob.tālr. +371-26424154

E-pastsalla.gulkevica(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:    8:00 – 12:00
Trešdiena:    8:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
______________________________________________________________