Valentīna Leikuma

Pašvaldības aģentūra "Krāslavas slimokase"

Amats:  direktore

Tālrunis:              +371 65622835

Mobilais tālrunis: +371 29161067

E-pasts:  slimokase(@)kraslava(.)lv

 ___________________________________________________________________________________

Lilija Peipiņa

Pašvaldības aģentūra "Krāslavas slimokase"

Amats:  grāmatvede

Tālrunis:  +371 65622828

Fakss:      +371 65622828