Izglītības pārvalde

Reģ. nr. 90011337202

PVN numurs LV90011337202

Adrese: Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

E-pasts: izglitiba(@)kraslava(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

Lidija Miglāne

Amats: vadītāja

Tālrunis:   +371-65620025

E-pasts: lidija.miglane(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena

13.00 - 17.00

______________________________________________________________

Snežana Petroviča

Amats: vadītājas vietniece

Tālrunis:   +371-65620020

E-pasts: snezana.petrovica(@)kraslava(.)lv

______________________________________________________________

Marija Baldiņa

Amats: ekonomiste

Tālrunis:   +371-65620021

E-pasts: marija.baldina(@)kraslava(.)lv

______________________________________________________________

Anita Gžibovska

Amats: juriskonsulte

Tālrunis:   +371-65620021

E-pasts: anita.gzibovska(@)kraslava(.)lv

______________________________________________________________

Žanna Drozdovska

Amats: sociālā pedagoģe

Tālrunis:   +371-65620020

E-pasts: zanna.drozdovska(@)kraslava(.)lv

______________________________________________________________

Julianna Moisejenkova

Amats: jaunatnes lietu speciāliste

Tālrunis:   +371-5620020

E-pasts: julianna.moisejenkova(@)kraslava(.)lv

______________________________________________________________

Nataļja Drobiševska

Amats: galvenā grāmatvede

Tālrunis:   +371-65620034

E-pasts: natalja.drobisevska(@)kraslava(.)lv

______________________________________________________________