Iepirkumi 2019.gadā

Publicēšanas
datums
Iepirkuma identifikācijas
numurs
Iepirkuma nosaukums

 

Piedāvājumu iesniegšanas
termiņš
Lēmuma pieņemšanas
datums, iepirkuma līgums
21.02.2019KN 2019/3(SPS)

Jaunā traktora ar frontālo iekrāvēju un šķeldas kausu iegāde

Nolikums

Pielikums

2019.gada 12.marta plkst. 14:00 
17.01.2019KN2019/2(SPS)

Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība siltumavota Latgales ielā 14, Krāslavā pārbūvei (grozīts)

Nolikums

Pielikumi

Uzaicinājums

Ģenplāns

Paziņojums

Lēmums

Nolikums ar grozījumiem

2019.gada

12.februāra plkst.17:15

 
10.01.2019KN2019/1(SPS)

Uzaicinājums iesniegt cenu piedāvājumus mazuta rezervuāra demontāžai Krāslavā

Uzaicinājums

2019.gada

21.janvāra plkst.17:00