Skip to main content

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS

Krāslavas novada saistošie noteikumi Nr. 2019/6 “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Krāslavas pilsētā un Krāslavas novada ciemu teritorijās”

Krāslavas novada teritorijas, uz kurām attiecas saistošie noteikumi

Krāslavas pilsēta
Aulejas pagasts - Aulejas ciems
Indras pagasts – Indras ciems
Izvaltas pagasts – Izvaltas ciems 
Kalniešu pagasts – Kalniešu ciems
Kaplavas pagasts – Kaplavas ciems
Kombuļu pagasts – Kombuļu ciems
Krāslavas pagasts – Ezerkalna ciems 
Piedrujas pagasts – Piedrujas ciems
Robežnieku pagasts – Robežnieku ciems
Skaistas pagasts – Skaistas ciems
Ūdrīšu pagasts – Augstkalnes ciems
 

Reģistrācija iesnieguma forma *.doc | *.pdf

Elektroniskā pasta adrese iesnieguma iesniegšanai dks@kraslava.lv