Ātrā navigācija:
otrdiena, 20. februāris, 2018. gada 051. diena
< Velokross “Krāslava-2017”
ceturtdiena, 11.05.2017 13:09 Age: 285 Days
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa, Projektu ziņas

Turpināsies uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās transporta infrastruktūras uzlabošana

Tuvākajā laikā Krāslavas pilsētā tiks veikta Lielās ielas posmu pārbūve. Darbi tiks veikti projekta “Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana


.

 

 

 

darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā” (Nr. 3.3.1.0/16/I/008) ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros.

 

 

Darbus ir paredzēts veikt divos posmos – no Vienības ielas līdz Aronsona ielai un no Spīdolas ielas līdz rūpnieciskās zonas apbūvei. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem pārbūves darbu kopējās izmaksas sastāda EUR 295 425.21 (no projekta tiks segtas izmaksas EUR 169 611.43 apmērā) un tos veiks SIA “Ošukalns” un SIA “Latgales Ceļdaris”. 

 

 

Projekta nepieciešamību noteica uzņēmēju pieprasījums pēc atbilstošās transporta infrastruktūras, transporta daudzuma pieaugums, transportlīdzekļu dinamikas attīstība un cilvēku dzīves procesu intensificēšanos, kas diktē prasības pēc drošas un visām ceļa lietotāju grupām piemērotas satiksmes organizācijas.

 

 

2016.gada nogalē Krāslavas novada teritorijā ir jau ir veikta Raiņa un Vasarnīcu ielu, kā arī ceļa “Kalnieši – Stalti” pārbūve. 

 

 

Projektā iekļautie ielu posmi ir pilsētas nozīmes publiskās ielas, kas nodrošina pilsētas vietējo satiksmi, piekļūšanu īpašumiem, uzņēmumiem un ražošanas zonām. Projektā iekļautais lauku ceļa posms nodrošina piekļūšanu pie daudzu fizisko personu un zemnieku saimniecību īpašumiem Kalniešu pagastā. 

 

 

Tiek paredzēts, ka labumu no projekta darbībām gūs 5 uzņēmumi, kas apliecinājuši, ka tie izveidos 13 jaunās darbavietas un veiks ieguldījumus savu uzņēmumu attīstībai vismaz EUR 400 000.00 apmērā.

 

 

 

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

26009294