Ātrā navigācija:
ceturtdiena, 22. februāris, 2018. gada 053. diena
<  Izsludinām jau 3. Lasīšanas stafeti jaunajiem grāmatu lasītājiem!
piektdiena, 19.05.2017 10:59 Age: 279 Days
Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas

Startējis jauns Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts darba tirgus veicināšanai

2017.gada 18.maijā Krāslavā norisinājās Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-183 “Darba tirgus bez robežām”


.

.

.

.

 

 

 

(“Labour Market without Borders/Mobility”) uzsākšanas sanāksme.

 

Atklājot sanāksmi, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs vietnieks V.Moisejs atzinīgi novērtēja sagatavoto un atbalstīto projektu, tā mērķi un sasniedzamos rezultātus, doto iespēju profesionālām skolām dalīties pieredzē, kā arī novēlēja, lai projektā iesaistītajās izglītības iestādēs pēc projekta īstenošanās pieaugtu profesionālās izglītības līmenis.

 

Sanāksmes turpinājumā tiks skatīti praktiskie jautājumi par projekta ieviešanu kopumā, plānotām aktivitātēm, budžetu, sasniedzamiem rezultātiem, projektu partneru iesaistīšanos aktivitāšu ieviešanā u.c. Diskusiju rezultātā tika nolemts, ka plānotos iepirkumus par aprīkojuma iegādi un telpu remontu projekta partneriem ir nepieciešams veikt līdz 2017.gada beigām, pirmās tematisko bloku tikšanas notiks jau jūnijā (tekstils un dizains) un septembrī (transports).

 

Sanāksmes noslēgumā projektā iesaistīto pārstāvju pilnvarotās personas parakstīja projekta partnerības līgumu. Projektā ir iesaistītas 4 profesionālās izglītības iestādes no Latvijas – Malnavas koledža,Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”, Balvu Profesionālā unvispārizglītojošā vidusskola, Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienība; un 4 profesionālās izglītības iestādes no Lietuvas – Alantas biznesa un tehnoloģiju skola, Zarasai lauksaimniecības skola, Utenas reģionālā arodskola un Jonišķu lauksaimniecības skola. 

 

Projekta “Darba tirgus bez robežām” (MOBILITY) uzmanības centrā ir problēmsituācija, kad darbaspēka iemaņas, ko piedāvā profesionālā izglītība, ne vienmēr atbilstdarba tirgus prasībām Latvijas-Lietuvas pierobežā, kā arī netiek pilnībā izmantotas darba iespējas otrpus robežai. Tādēļ projekta mērķis ir stimulēt darbaspēka mobilitātes iespējas pāri robežai un, sadarbojoties 8 profesionālās izglītības iestādēm abāsrobežas pusēs, uzlabot darbaspēka iemaņas, kas atbilstu Latgales reģiona – Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu teritorijasvajadzībām.

 

Projekta galvenā mērķa grupa ir 8 projektā iesaistīto skolu audzēkņi un pasniedzēji, kas caur piedalīšanos kvalifikācijas celšanas pasākumu ciklā pasniedzējiem un teorētiskās un radošās darbnīcās studentiem uzlabos savas prasmes, lai atbilstu pārrobežudarba tirgus prasībām. Projekta aktivitātes tiks organizētas četrās tēmās savstarpējisadarbojoties visām iesaistītajām skolām, t.i., autotransports, ieskaitot auto tehniskos aspektus un interjera dizainu; tekstila un grafiskais dizains; ainavu arhitektūra un agro tūrisms; lauksaimniecība un tehnoloģijas.

 

Projektā paredzēts uzlabot izglītības programmu piedāvājumu un materiāli tehnisko bāzi izglītības procesa nodrošināšanai.

 

 

Projektu “Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders/Mobility”) līdzfinansē Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. 

 

 

Rakstu sagatavoja: Andris Rukmans, Krāslavas novada dome, rukmans@kraslava.lv, 26009294