Ātrā navigācija:
piektdiena, 23. marts, 2018. gada 082. diena
< LIAA biznesa inkubatora pakalpojumi Daugavpilī - arī krāslaviešiem
pirmdiena, 23.01.2017 10:38 Age: 1 Years
Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas

Seminārs LEADER projektu pretendentiem

Š. g. 1. februārī biedrība „Krāslavas rajona partnerība” organizē semināru LEADER projektu pretendentiem par projekta iesniegšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un aizpildīšanu.


.

 

 

 

Semināra norises datums, laiks un vieta:

 

- 2017. gada 1. februārī pulksten 11:00 Krāslavas novadā, Skolas ielā 7, Krāslavā (aktu zālē).

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

10:45 – 11:00 Reģistrācija

11:00 – 12:00 Projekta iesnieguma (MK 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr.590 1. un 2. pielikums) aizpildīšanas nosacījumi 

12:00 – 12:30

Pavaddokumentu un veidlapu sagatavošana 

  12:30 – 13:00      Jautājumi un atbildes

 

 

Atklāts projektu konkurss izsludināts uz Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam šādām rīcībām:

1.1. “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”;

1.2. “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu  radīšanai”;

1.3. “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, 

un jaunu realizācijas veidu īstenošana”;

1.4.  “Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”;

2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai,    

        pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”;

2.2.  “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

 

Plašāka informācija par projektu konkursu un cita aktuāla informācija ir pieejama biedrības „Krāslavas rajona partnerība” mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv vai Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv