Ātrā navigācija:
ceturtdiena, 22. februāris, 2018. gada 053. diena
< Projekts "Apskrien Latviju"
otrdiena, 23.05.2017 13:33 Age: 275 Days
Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas

Projekts robežšķērsošanas infrastruktūras uzlabošanai

Šogad arvien reālāka kļūst ideja par robežšķērsošanas procesa uzlabošanai plānoto stāvlaukuma izveidi Krāslavas novada Pāterniekos, pie kuras pašvaldība


Ināras Dzalbes foto

 

 

 

strādā jau kopš 2014. gada.

 

Konkrētās idejas īstenošanai Krāslavas novada dome kā partneris ir iesaistījusies Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam stratēģiskajā projektā „Robežšķērsošanas punktu „Pāternieki” (Latvijas Republika) un „Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) infrastruktūras uzlabošana”, kura koncepcija jau ir apstiprināta Eiropas Komisijā.

 

Šobrīd sadarbībā ar projekta vadošo partneri – VAS „Valsts Nekustamie Īpašumi”, programmas sekretariātu un nozaru ministrijām notiek darbs pie projekta pieteikuma sagatavošanas. Uzsākta projektēšana Krāslavas novada pašvaldības projekta aktivitātei - inženiertehniskās infrastruktūras izveidei robežšķērsošanas procesa uzlabošanai Krāslavas novada Pāterniekos (stāvlaukuma izveidei). Projektēšanu veic SIA „Alberts GS”. Konkrēti būvniecības darbi varētu tikt uzsākti 2018. gada otrajā pusē.

 

Projekta ieviešana radīs jaunas darba vietas Krāslavas novadā un ļaus sakārtot gan vidi, gan transportlīdzekļu kustību un stāvēšanu tiešā robežkontroles tuvumā.

 

 

Ināra Dzalbe,

Attīstības nodaļas vadītāja