Ātrā navigācija:
piektdiena, 23. marts, 2018. gada 082. diena
< Slēpotāju starti
ceturtdiena, 26.01.2017 14:00 Age: 1 Years
Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas

PROJEKTS JAUNIEŠIEM “PROTI UN DARI”

Krāslavas novada dome sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta «PROTI un DARI!» īstenošanu.


 

 

 

Tas norisināsies programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos «Jauniešu garantija» ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā» ietvaros.

 

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem , kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, kā arī veicināt viņu iesaisti izglītībā, t.sk. aroda apguvē, iniciatīvas «Jauniešu garantija» pasākumos, ko īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 

Vairāk informācijas zemāk pievienotajā pielikumā