Ātrā navigācija:
pirmdiena, 25. septembris, 2017. gada 268. diena
< Krāslavas telpu futbola čempionāta tuvākās spēles
trešdiena, 01.03.2017 16:54 Age: 208 Days
Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas

Plānots vērienīgs ES projekts Krāslavas pils staļļu attīstībai

Novērtējot sešu Latgales pašvaldību, tai skaitā Krāslavas novada, darbu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā, to kopprojekts “Rīteiropas vērtības” ir


Dzintras Bukevičas foto

 

 

 

viens no sešiem projektiem, kas konceptuāli ir atbalstīti SAM 5.5.1 “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” pirmajā atlases kārtā. 

 

Kopprojekta iesniedzējs ir Daugavpils pilsētas dome, sadarbības partneri - Aglonas bazilikas draudze, Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība un Preiļu novada dome. Priekšatlasē atbalstītais ERAF finansējums pašvaldībām kopprojekta „Rīteiropas vērtības” īstenošanai sastāda 5 000 000 EUR (85% no projekta attiecināmām izmaksām), tai skaitā Krāslavas novada pašvaldībai plānotais budžets ir 500 000 EUR. 

Projekta ietvaros Krāslavā plānots projekta finansējumu piesaistīt Latgales reģionam nozīmīgā kultūras mantojuma objekta – Krāslavas pils kompleksa tālākai saglabāšanai un attīstībai. Plānotas investīcijas bijušo pils staļļu – Amatu mājas pārbūvei, turpinot pašvaldības iesākto darbu muižas saimniecības ēku sakārtošanā.

 

Pašvaldībai jau 2016.gadā ir izstrādāts būvprojekts; šobrīd, ciešā sadarbībā ar Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju, pabeigts darbs pie ekspozīcijas “Pi vīna golda”/ “Pie viena galda” izstrādes, kas veltīta Krāslavai raksturīgā dažādu tautību kulinārā mantojuma tradīcijām. Martā plānots apstiprināt Krāslavas pils kompleksa Darbības stratēģiju tūrisma kontekstā 20017. – 2021.gadam.

 

Projekta iesniegumu, sadarbojoties visiem projekta partneriem, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai plānots iesniegt šī gada aprīlī – maijā. Būvdarbi pils staļļos varētu tikt uzsākti pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas, visticamāk – šī gada rudenī.

 

 

 

Ināra Dzalbe

Attīstības nodaļas vadītāja