Ātrā navigācija:
piektdiena, 23. marts, 2018. gada 082. diena
< Kultūras kanona konkursa fināls
otrdiena, 07.03.2017 11:53 Age: 1 Years
Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas

Paziņojums par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017“ projektu konkursa izsludināšanu

Latgales reģiona attīstības aģentūra izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017“ projektu konkursu projektu realizēšanai laika posmā no 2017. gada maija līdz 2017. gada decembrim ieskaitot.


Šogad programmai piešķirtais finansējums sastāda 110 000.00 EUR.

 

Konkursa mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam reģionos un sniegt finansiālu atbalstu nozīmīgiem kultūras projektiem, kas veicina Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju attīstību. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 23. marts, līdz plkst. 16:00

 

Projektu pieteikumi jāiesniedz LRAA birojā personīgi (Saules ielā 15, Daugavpilī, 3.stāvā) vai jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir 2017. gada 18. marts) uz adresi Latgales reģiona attīstības aģentūra, Saules iela 15, Daugavpils LV-5401. Projekta pieteikumi ir jāiesniedz arī elektroniski ar visiem pielikumiem), nosūtot uz e-pasta adresi kultura(@)latgale(.)lv.

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstīto Latgales kultūras programmas 2017“ projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums pieejami interneta mājas lapā www.latgale.lv vai LRAA birojā, Saules ielā 15, Daugavpilī. Skaidrojumus par konkursu un nolikumu sniedz programmas vadītājs Daugavpilī Saules ielā 15, darba dienās no 10.00 – 16.00, iepriekš piesakoties pa tālr. 654 20257.

Informatīvie semināri par projektu konkursu notiks:

7. martā plkst.9.30 - Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā, Vidzemes iela 2b, Balvi

7. martā plkst.15.00 - Daugavpils novada kultūras centrā, Dobeles iela 30, Daugavpils

 

Uzziņas par semināru var saņemt Latgales reģiona attīstības aģentūrā, tālr. 654 20257

 

www.latgale.lv