Ātrā navigācija:
piektdiena, 23. marts, 2018. gada 082. diena
< Paziņojums par izsoles rezultātiem
pirmdiena, 11.09.2017 09:34 Age: 193 Days
Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas

Pārrobežu drošības uzlabošanas projekta ietvaros ir organizēta kārtējā darba grupas sanāksme

2017.gada 8.septembrī Daugavpilī, piedaloties visiem projektu partneriem, notikusi Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam


.

.

.

 

 

 

projekta LLI-082 "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" (“SYNERGY FOR SECURITY”) kārtējā darba grupas sanāksme.

 

Sanāksmes laikā projekta partneri tika informēti par vispārīgiem projekta ieviešanas aspektiem (projekta budžets, izdevumu pamatojošie dokumenti, aktivitāšu plāns, projekta informācijas un publicitātes prasības u.c.).

 

Sanāksmes dalībnieki tika informēti par Programmas organizētiem pasākumiem (semināri par iepirkumiem un par projektu publicitāti).

 

Darba grupas locekļi vienojās par īstermiņa projekta aktivitāšu īstenošanu – 2017.gada oktobrī notiks kapacitātes stiprināšanas pasākums tiesībsargājošo iestāžu un pašvaldību pārstāvjiem, 2018.gada martā pieredzes apmaiņas brauciens, līdz 2017.gada novembrim notiks tiesībsargājošo iestāžu pārstāvju vizītes skolās.

 

Projekta kopējais budžets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF līdzfinansējums, projekts tiek īstenots laikā no 2017.gada 17.maija līdz 2019.gada 16.maijam. 

 

Projektu “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” (“SYNERGY FOR SECURITY”) līdzfinansē Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam. 

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

 

 

 

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome