Ātrā navigācija:
ceturtdiena, 22. februāris, 2018. gada 053. diena
< Valsts svētku brīvdienās būs izmaiņas ap 600 reģionālo maršrutu
ceturtdiena, 27.04.2017 11:18 Age: 301 Days
Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas

Pagastos turpinās grants ceļu pārbūves darbi

Krāslavas novada pašvaldība turpina īstenot projektus ELFLA finansēta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.


Ceļš Krāslavas pagastā

Kombuļu ceļš

Kombuļu ceļš

Ceļš Krāslavas pagastā

Ceļš Krāslavas pagastā

Kombuļu ceļš

.

 

 

 

Aprīlī jau ir uzsākti ceļu pārbūves darbi Kombuļu un Krāslavas pagastos, kā arī tuvākajā laikā sāksies darbi Izvaltas pagastā.

 

Atbilstoši pasākuma nosacījumiem, tiek veikta to pašvaldības grants ceļu pārbūve, kas apstiprināti Krāslavas novada attīstības programmā 2012. - 2018. gadam un noteikti kā prioritārie ceļi pagastos, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi.

 

Kombuļu pagastā tiek veikta ceļa “Kombuļi - L.Zīmaiši” posma 0,00 – 3,94 km pārbūve, Krāslavas pagastā pārbūvē ceļa “Kalte - Krasnoļenka” posmu 1,00 – 2,79 km un Izvaltas pagastā uzsāks ceļa “Kalvīši - L.Gengeri - Mazie Suveizdi - Izvalta” posma 0,00 – 1,70 km pārbūvi.

 

Ceļu pārbūve notiek Krāslavas novada domes projekta ietvaros, kurā ELFLA finansējums veido 90% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, Krāslavas novada dome sedz atlikušos 10% un investē pašvaldības līdzekļus, ja ceļu pārbūves laikā rodas neparedzētie izdevumi.

 

Ceļu pārbūves darbus paredzēts īstenot līdz šī gada jūlija beigām.

 

 

 

Aina Dzalbe

Krāslavas novada domes 

projektu speciāliste