Ātrā navigācija:
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena
<  Latvijas Universitāte aicina izvirzīt skolotājus “Ekselences balvai”
otrdiena, 16.01.2018 07:11 Age: 39 Days
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa, Projektu ziņas

No maziem darbiem uz lieliem panākumiem

Krāslavas novadā mazo, iedzīvotāju iniciēto, projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi” tiek rīkots jau kopš 2009.gada – pirmajos gados ar KNHM fonda


“Ar mīlestību KRĀSLAVAI” – Tiek veidota jauna puķu dobe “Krāslava”

“Jauniešu istabas iekārtojums Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā” – Jaunieši darbojas vasaras brīvlaikā, lai izveidotu Jauniešu istabu Krāslavas centrālajā bibliotēkā

“Ceļu satiksmes mācību laukums/poligons bērniem Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” teritorijā” – Tapis ceļu satiksmes mācību poligons bērniem Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” teritorijā

“Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Priedaines parkā” – Iedzīvotāji atjaunoja rotaļu laukumu Priedaines parkā

“Bērnu rotaļu un aktīvās zonas uzlabošana Latgales ielas 1.nama pagalmā” – Bērni aktīvi iesaistījās sava rotaļu laukuma atjaunošanā Latgales ielā

 

 

 

 

finansējumu, vēlāk – piešķirot Krāslavas novada pašvaldības budžeta finansējumu. Pa šiem gadiem ir īstenoti 155 projekti; tie ir tapuši gan pilsētā, gan katrā no 11 novada pagastiem, un ir pierādījies, ka arī ar samērā nelielu finansējumu, bet lielu vēlmi darboties, var paveikt dižus darbus.

 

 

Pagājušgad tradicionālajam Krāslavas novada pašvaldības mazo projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi” noteiktajā termiņā tika iesniegtas 22 projektu idejas, tai skaitā 15 projekti no Krāslavas pilsētas, pa 2 projektiem no Izvaltas un Indras, un pa projektam no Skaistas, Piedrujas un Robežniekiem. 

 

 

Projektu vērtēšanas komisija augstu novērtēja projektu kvalitāti un, piesaistot papildus pašvaldības budžeta finansējumu, Krāslavas novadā 2017.gadā tika īstenots 21 projekts par kopējo summu 10200 EUR. Vairākums ideju bija saistītas ar rotaļu un atpūtas laukumu labiekārtošanu; tika īstenoti arī vairāki projekti par baznīcu, dabas taku, kapu un daudzstāvu māju pagalmu teritoriju sakārtošanu un apzaļumošanu.

 

 

Paldies visiem projektu iesniedzējiem, īpaši tiem, kas īstenoja pirmo projektu savā dzīvē! Lai koši projekti 2018., konkursa desmitgades, gadā!

 

 

 

 

Ināra Dzalbe,

Attīstības nodaļas vadītāja, projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” koordinatore